Laatste nieuws

Hoogtepunten laatste nieuwsbrief

 • Van de directie

  « Van de directie

  VGPONN                           

  Lidmaatschap/ Donateur. VGPONN is een vereniging met leden.

  De leden van de vereniging zijn van groot belang: zij zijn a.h.w. eigenaar van de vereniging. Ze kiezen uit hun midden een bestuur dat toezicht houdt op de directeur-bestuurder. Samen met het toezichthoudend bestuur stellen ze de statuten vast en bepalen op deze manier de grondslag van de vereniging.

  Daarnaast kent de vereniging ook donateurs. Ouders die geen lid van de vereniging willen of kunnen worden, krijgen de mogelijkheid om donateur van de vereniging te worden. Met het geld van de contributie en donaties worden identiteitsgebonden zaken en activiteiten bekostigd die niet door de overheid worden gefinancierd.

  De afgelopen jaren is er bij ons op school weinig aan ledenwerving gedaan. We willen hierin verandering brengen. Binnenkort ontvangt iedere ouder een mail met de vraag om donateur of lid van de vereniging te worden. De leden/ of donateursbijdrage bedraagt €37,50. Voor donateurs is dit bedrag een richtlijn, maar niet verplicht.

  Deelraad VGPONN                       

  Zoals in een eerdere nieuwsbrief vermeld zoeken we nog ouders voor de deelraad VGPONN. Ouders die in de deelraad zitting nemen, mogen/  kunnen stemmen over VGPONN zaken met betrekking tot de plaatselijke scholen. U kunt zitting nemen in de deelraad, indien u lid bent van de vereniging.

  Indien u interesse heeft mag u contact opnemen met ondergetekende.

  Eindtoetsen groep 8                     

  De leerlingen van groep 8 hebben 4 mei deelgenomen aan de eindtoets. Net als vorig schooljaar hebben we hiervoor ROUTE 8 gebruikt. Inmiddels zijn de resultaten ook binnen. We zien dat de resultaten voor een groot deel overeen komen met het schooladvies voor het vervolgonderwijs. Volgens inspectienormen zitten we met het schoolgemiddelde boven de ondergrens van de inspectie. Fijn dat ook dit bijdraagt aan onze schoolontwikkeling en bevestigd dat we als school goed op weg zijn.

  Visie school                      

  We hebben de afgelopen ouderavond gevraagd waar volgens ouders de komende jaren de nadruk op gelegd kan zou kunnen worden. Hierbij een korte weergave;

  - Het samenwerken/ communiceren  ( zowel in de klas, als op schoolniveau) vasthouden

  - Aandacht voor groei

  - Leerlingen voorbereiden op de huidige maatschappij

  - Talentontwikkeling

  - Sfeer binnen de school vasthouden

  Op de margedag – maandag 10 juli- willen we dit als team verder uitwerken. We zijn blij dat we zoveel positieve reacties van ouders over de school krijgen.

  Pinkstervakantie           

  Komende week van 5-9 juni hebben we Pinkstervakantie.

  Vriendelijke groet,

  Marijke Vogel

   

 • Groep 1,2

   

  «Groep 1,2

  Nieuws uit de kleutergroep

  Eerst een kleine terugblik op ons schoolreisje:
  Een dag waar we met veel plezier op terug mogen kijken, zowel de kinderen als begeleiders hebben van alles genoten.
  Ik wil nogmaals de begeleiding bedanken voor hun inzet, het was allemaal geweldig!!

  Lege flessen actie: Huis Jemima
  Onze actie is ten einde en alle lege flessen hebben we ingeleverd.
  Samen met de kleuters zijn we vorige week op pad geweest.
  De kinderen hadden allemaal een vuilniszak gevuld met lege flessen bij zich en zo zijn we richting de winkel gelopen.
  Daar aangekomen begon de grote klus: flessen uit de zakken halen en in het apparaat  leggen.
  Tot vier keer toe een melding dat er iets fout ging, maar we gingen rustig door.
  Het uiteindelijke resultaat was: 41 euro.
  Geweldig dat alle kinderen van de Ster hieraan mee gewerkt hebben.
  Hartelijk dank namens de kinderen van Huis Jemima.
  En natuurlijk van al het harde werken in de winkel mochten de kleuters een ijsje uitzoeken.
  En zo gingen we weer richting school.

  Toetsen
  Na de pinkstervakantie worden de leerlingen van groep 1 getoetst.
  Eerst doen we de taaltoets en daarna de rekentoets. Mijn ervaring heeft geleerd dat de meeste kinderen dit heel interessant vinden en dat ze heel trots zijn op hun mooie toetsboekje.
  Bent u benieuwd naar het resultaat vraag gerust even. Maar de toets gegevens kunt u straks ook in het rapport lezen.
  Groep 2 hoeft dit keer niet meer mee te doen, in Januari hebben zij de toetsmomenten gehad en de uitslagen waren goed.

  Groep 2
  Met de leerlingen van groep 2 heb ik een start gemaakt met VLL (veilig leren lezen).
  Het woord "IK" hebben ze  geleerd en kunnen het ook al schrijven.
  Een mooi etui met inhoud ligt al klaar op hun tafel en met hun kleurenblokje kunnen ze heel zelfstandig werken.
  Een mooi begin voor na de zomervakantie.

  Nieuw Schoolbreed thema: het theater
  Na de pinkstervakantie starten we met ons nieuwe thema: Het Theater.
  Schoolbreed werken en spelen we aan dit thema.
  In de volgende nieuwsbrief hoop ik hier meer over te kunnen vertellen.

  Niek 4 jaar
  Niek vierde maandag 29 mei zijn vierde verjaardag.
  Een mooie dag met een hele fijne tractatie.
  Niek heeft zijn plekje al aardig goed gevonden en als hij iets niet weet is zijn grote zus nog even in de buurt om hem te helpen.
  Veel plezier bij ons op de basisschool Niek!

  Tot zover het nieuws bij ons uit de groep.

  Een hele fijne pinkstervakantie.

  Vriendelijke groet,
  Jannie Noordhof

   

 • Groep 3, 4 en 5

  « Groep 3,4 en 5

  De laatste week van ons thema huidige thema is aangebroken. We hebben verschillende onderwerpen behandeld van vroeger, van oude versjes tot en met flessenpost. Zelf hebben we ook nog een fles in het water gegooid met daarin een brief. Wie weet vindt u onze fles welJ.

  Wij als collega’s zijn nu al heel erg enthousiast over het laatste thema, waarmee we na de vakantie gaan starten als school. We sluiten namelijk af met het thema: theater. Meer informatie hierover volgt nog en wat we precies gaan doen, horen de kinderen na de vakantie!

  Schoolreisje
  We mogen terugkijken op een super leuk schoolreisje. Het weer zat mee en de kinderen en ouders die mee waren stonden te stralen. Bedankt ouders voor het rijden en begeleiden van de kinderen.

  Muffendag
  Deze vrijdag voor de vakantie mogen we afsluiten met een Muffendag. Ik hoor al allemaal kinderen over dat ze zin hebben in deze dag en volgens mij gaan ze allemaal leuke stukjes opvoeren tijdens de talentenshow.

  Cito’s
  De Citotoetsen komen er weer aan. Waarschijnlijk starten we hier in groep 3, 4 en 5 in de tweede week na de vakantie mee. De kinderen worden getoetst op lezen, spelling, rekenen en begrijpend lezen.

  Spreekbeurten

  Rachel          - maandag 12 juni
  Ate             - maandag 19 juni

  Huiswerk
  Maandag  5 juni krijgen de kinderen weer een huiswerkblad mee naar huis. Donderdag moet deze weer op school zijn ingeleverd.

  Groeten,
  Iris Harmanny

 • Groep 6,7 en 8

  « Groep 6,7 en 8

   

  Fantastisch!

  Genieten was het, een paar dagen met alle leerlingen op schoolkamp. 

  Wat hebben we een hoop glunderende gezichten mogen zien, stralende ogen, genietende blikken. 

  We hebben een hoop lol mogen beleven in de drie dagen die we samen op mochten trekken. 

  Elk kind werd gewaardeerd, werd betrokken en kreeg ook zijn of haar eigen ruimte om zelf te mogen kiezen. Wat mooi om te mogen zien dat de kinderen in de klas om elkaar denken. We hebben dit op verschillende momenten mogen horen en zien. Bedankt groep 6/7/8, jullie hebben er voor iedereen een feestje van gemaakt. 

  Wij, als leerkrachten, hebben genoten van uw kind of kinderen, bedankt dat we van ze mochten genieten!

  Al heel wat leerlingen hebben een USB-stick mee naar school genomen, zodat we de kampfoto’s hierop kunnen zetten.  Mocht je dit nog niet hebben gedaan, neem dan nog even een USB-stick mee.

  Afsluiting

  Het begint dichterbij te komen, groep 8 gaat bijna van school. 

  Nog even de laatste paar weken flink doorzetten om het werk af te maken en dan mogen we jullie uitzwaaien. 

  We genieten nog even van jullie aanwezigheid en proberen jullie nog te motiveren tot leren. 

  Binnenkort hopen we een moment te prikken om met de ouders van groep 8 om de tafel te gaan zitten. Op deze manier kunnen we ideeën uitwisselen over de afscheidsavond van groep 8. 

  U krijgt hier binnenkort een mailtje over. 

  Signaalwoorden

  Druk bezig zijn we met het herkennen van de signaalwoorden in een tekst. 

  We hebben al verschillende opdrachten uitgevoerd om ze te herkennen. Nu richten we ons vooral op het maken van teksten, waarbij we signaalwoorden gebruiken. Leuk om te zien dat de kinderen enthousiast kunnen werken aan een leerdoel. Kijk hiervoor ook eens bij ons op het prikbord achterin het lokaal. Daar hebben we een aantal doelen zichtbaar uitgewerkt voor de kinderen en de leerkrachten. 

  Huiswerk

  U heeft het misschien al gezien, het huiswerk zit momenteel in een mapje.

  In dit mapje blijft het huiswerk van de afgelopen weken zitten, het nieuwe blad wordt steeds toegevoegd. 
  Het huiswerk wordt nu structureel nagekeken. Ook wordt er een extra huiswerkblad gegeven op het moment dat de leerling het huiswerk vergeet in te leveren. Op deze manier proberen we de kinderen verantwoordelijkheid te leren over het inleveren van werk. Het huiswerkblad zelf heeft niet altijd een leerdoel, de verantwoordelijkheid van het inleveren is al een doel op zich. 

  De laatste 2 toetsen van Engels zijn over het algemeen niet goed gemaakt. We kunnen zien dat de leerlingen niet geleerd hebben. We willen de leerlingen ervan bewust maken, dat je hier tijd voor moet inplannen en een manier moet zoeken die bij je past. We bespreken de verschillende manieren van leren in de klas. Het is belangrijk dat leerlingen zich verantwoordelijk gaan voelen, richting het voortgezet onderwijs.

  Vervoer

  Op woensdag 14 juni, zijn we uitgenodigd op de school van juf Mayke(Hanze hogeschool,Groningen). We krijgen hier les over magneten en zullen proefjes uitvoeren.

  We zijn op zoek naar ouders die ons kunnen heenbrengen/ophalen. We worden om 9.00 op de locatie verwacht en het eindigt om 12.00 uur.

  Mocht u kunnen rijden?, stuur dan even een mailtje naar Metty.

  Huiswerk:

  Wekelijks                           huiswerkblad

  Woensdag 21 juni           Engels

  Met vriendelijke groeten,

  Metty Koster en Rieneke Reitzema

 • Overig

Volg ons ook via Facebook