Laatste nieuws

Hoogtepunten laatste nieuwsbrief

 • Van de directie

  Van de directie

  De afgelopen week hebben we Pasen gevierd. Fijn dat we dat met alle leerlingen en veel ouders, middels een Sing- in hebben kunnen doen. Mooi dat 3 ouders; Aline, Dino en Tjerk ons muzikaal hebben begeleid. Ook in de maandopening werd door juf Metty hier aandacht aan besteed. Pasen het feest van LEVEN, een feest van heel maken, een feest van hoop. Jezus leeft, Hij wil heel maken en dat geeft ons hoop voor de toekomst.

  Gefeliciteerd            

  De afgelopen periode heeft Rebecca ( groep 2) heeft een broertje gekregen. We feliciteren Rebecca en haar ouders en zusje met de geboorte van Seth en wensen hen alle goeds en gezondheid toe.

  Vakantie

  Niet op de schoolkalender terechtgekomen; van 4-8 juni hebben de leerlingen vakantie!

  Koningsspelen        

  Vrijdag 20 maart worden de koningspelen gehouden. Ook dit jaar beginnen we samen met een koningsontbijt. Binnenkort hoort u meer van de festiviteiten.

  Vriendelijke groet,

  Marijke Vogel.

   

 • Groep 1 en 2

   «Groep 1,2

  Hoera!

  Rebecca heeft 14 maart een broertje gekregen: Seth. Al weer even geleden, maar nog wel het vermelden waard natuurlijk. We hebben hem ook al even mogen bewonderen, want hij is al even bij ons in de klas geweest. Wat een wonder, zo’n klein lief mannetje!

  Nieuwe kleuters

  Gideon Sauchelli en David Buist worden binnenkort vier jaar. De komende weken zullen zij alvast een paar keer een kijkje nemen bij ons in de klas.  Na de meivakantie draaien ze volledig mee. Wij kijken ernaar uit en hopelijk voelen jullie je snel thuis bij ons in groep 1 en 2.

  Thema

  Op een mooie zondagmorgen ging de zon stralend en warm op en uit een eitje kroop een piepklein hongerig Rupsje. Hij ging op weg om eten te zoeken.

  Deze week zijn wij op weg met Rupsje Nooitgenoeg. Voor elke dag is er een reken- en taalactiviteit met de lekkernij die het Rupsje tegenkomt.

  Vanaf volgende week gaan wij aan de hand van professor Proefje allerlei onderzoekjes doen rond licht, geluid, kracht en magnetisme.

  Taal

  Groep 1 gaat aan de slag met het onderscheiden van klankgroepen in een woord. Bijvoorbeeld: maandag – maan-dag. Ook proberen we lange en korte woorden te onderscheiden.

  De kinderen van groep 2 gaan de beginklank, middenklank en eindklank van een woord benoemen en gaan oefenen met het aangeven uit hoeveel woorden een zin bestaat.

  Rekenen

  De kinderen van groep 1 gaan eenvoudige erbij- en erafsituaties onder de zes oplossen en we gaan gericht tegenstellingen gebruiken tijdens meetopdrachten, zoals: kort-lang, dik-dun, zwaar-licht, vol-leeg en meer-minder.

  Groep 2 gaat hoeveelheden tot 12 leren weergeven met stippen en streepjes. De cijfersymbolen 10 tot en met 20 blijven we herhalen.

  Als ik de baas zou zijn…

  We gaan de komende tijd luisteren naar Bijbelverhalen over de profeet Samuël, over koning Saul en koning David. In de bijbel is een koning nooit zomaar een koning. Een goede koning is iemand die voor de mensen zorgt zoals God dat ook zou doen. Deze verhalen leren ons over wat eerlijk is en goed en hoe wij zelf ook iets kunnen betekenen voor elkaar.

  Spreekavond

  Donderdag 12 april is er weer een spreekavond op inschrijving. Wanneer u mij wilt spreken kunt u zich opgeven via de mail.

   

 • Groep 3 en 4

  «Groep 3,4  

  Nieuws uit groep 3 en 4

  Na de maandopening van Juf Metty mochten de kinderen vertellen over hun paasweekend.
  De kinderen hebben genoten van allerlei fijne dingen zoals: een bezoek aan een museum, dauwtrappen (dapper hoor) en daarna een lekker paasontbijt in de kerk, een logeerpartijtje of een opblijfavond.
  Alle kinderen waren enthousiast en dat was te horen, maar ook fijn om elkaar weer op school te mogen ontmoeten.

  Koningsspelen 2018
  Het duurt nog even maar ik hoop dat u deze datum in uw agenda heeft gezet.

  Vrijdag 20 april vieren de kinderen koningsspelen op school waarbij u van harte welkom bent om te komen kijken.

  De datum staat vast en u krijgt binnenkort een uitnodiging met het programma van deze morgen.

  Leskracht thema: Flora en Fauna
  Voor het eerst dit jaar werken groep 3 en 4 gezamenlijk aan dit mooie thema.
  Wat ik zie is dat de kinderen ontzettend enthousiast hieraan werken en samen bezig zijn.
  Er zijn vier groepjes gemaakt en iedere groep heeft een onderwerp wat uitgewerkt mag worden.
  De taken worden onderling verdeeld en ieder kind gaat op onderzoek uit wat belangrijk is om te weten en wat je er van kunt leren.
  De informatie halen ze uit boeken, tijdschriften of de computer en maken hiervan een mooi verslag.
  Als alle informatie rond is mogen de kinderen binnenkort hun presentatie geven.
  Ze hebben hard gewerkt maar het mooie was om te zien hoe zelfstandig ze dit al kunnen en hoeveel plezier ze hebben om samen te leren.

  Spreekbeurten groep 3
  De leerlingen van groep 4 hebben bijna allemaal hun spreekbeurt gehouden.
  Het was fijn om te horen en te zien hoe ieder kind zich hierin had verdiept, een mooie powerpoint had gemaakt en hoeveel ze over hun onderwerp konden vertellen.
  Heel knap en dapper hoor!!

  Binnenkort mogen ook de kinderen van groep 3 een spreekbeurt houden.
  Omdat dit voor de kinderen nieuw is ga ik dit eerst met hen bespreken, overleggen wanneer ze de spreekbeurt willen houden.
  De datum leggen we vast en ouders krijgen hierover bericht.

  Tot zover het nieuws uit onze groep.

  Vriendelijke groet,
  Jannie Noordhof

 • Groep 5 en 6

  «Groep 5 en 6

  Thema’s

  Deze week sluiten we het thema flora en fauna af. Jammer, want er is nog zoveel meer over te leren! De kinderen waren erg enthousiast over deze, nieuwe manier van presenteren: de hangende platen in de klas. Helaas is het alarm ’s nachts een paar keer afgegaan, omdat de camera beweging constateerde. Donderdag gaan we ze nog één keer ophangen en zijn ze na schooltijd nog voor jullie te bewonderen!

  Volgende week starten we met een nieuw thema. We gaan werken over natuurkrachten. We zullen dan o.a. gaan werken met proefjes. Dit project hebben we tot de meivakantie.

  Doelenmapje

  Al een tijdje werken de kinderen aan een zelfgekozen doel waarover ze elke week met elkaar in gesprek gaan. De doelen variëren van netter schrijven tot het kennen van alle tafels. Elke week laten ze bewijzen aan hun groepsgenoten zien waaraan te zien is dat ze aan hun doel hebben gewerkt. De meeste kinderen hebben een andere klasgenoot gevraagd om maatje te zijn, om bijv. samen mee te oefenen, of te vragen of ze hun doel hebben behaald. Sommige kinderen zijn echt trots op wat ze hebben gedaan en vinden het leuk om dit aan anderen te laten zien. Elke week is iemand uit de groep de gespreksleider die vraagt hoe er aan het doel is gewerkt. Zo leren ze  elkaar feedback te geven, door complimenten en tips te geven. Kinderen komen tegenwoordig ook vragen: ‘’juf, gaan we de doelen vandaag ook bespreken?’’


  Huiswerk

  Vrijdag 13-4:      huiswerkblad mee terug naar school

  Maandag 16-4:                 groep 5: de tafel van 8 en 9

                                  groep 6: woorden Engels

  Groeten,

  Iris Harmanny

   

 • Groep 7 en 8

  « Groep 7, 8

  Verkeersexamen

  De maand april staat in het teken van het verkeersexamen. Zowel het praktisch examen als het theoretisch examen komen deze maand voorbij. 

  Donderdag 5 april het theorie examen voor groep 7. En groep 7 en 8 hebben op vrijdag 13 april hun praktisch verkeersexamen. 

  Voor het praktisch verkeersexamen hebben we nog hulp nodig. We worden om half 11 verwacht in Slochteren, bij het gemeentehuis. Dit betekent dat de kinderen op de fiets richting Slochteren moeten. 17 kinderen op de fiets, dat betekent dat we 3 begeleiders nodig hebben. Eén daarvan is de leerkracht. Bent u beschikbaar om mee te fietsen? We horen het graag! De kinderen mogen deze dag allemaal naar broodschool. Dus ze moeten een lunchpakket mee naar school. Dit is vanwege het niet weten hoe laat we weer terug zijn op school. 

  Dan nog even de focus op de fiets. De fietsen van de kinderen zijn gecontroleerd op school en hebben een sticker gekregen, mits de fiets is goedgekeurd. Op de goedgekeurde fiets wordt het verkeersexamen afgelegd. 

  Warme truien dag

  Dinsdag 10 april is het zover. We gaan met de hele school op 10 april een warme truiendag houden. We doen namelijk mee aan het project ‘energy challenges’ en daarmee proberen we de wereld energie zuiniger te maken. Dinsdag 10 april gaan de kachels op standje 0 en moeten alle kinderen van de hele school een warme trui aan. Wij zijn benieuwd hoeveel geld we kunnen besparen. Doet u mee? (geschreven door Noa Doornbos, groep 8)

  Diatoets

  Op dinsdag 17 april en woensdag 18 april heeft groep 8 de eindtoets. 

  Deze toets wordt afgenomen op de I-pad van school, onder begeleiding van leerkracht Metty Koster. 

  Juf Metty zal groep 8 nog voorbereiden op de praktische zaken voor de eindtoets. De kinderen hebben in januari al een proeftoets gemaakt, dit zal een aantal zenuwen een beetje weg nemen. Maar er blijven zeker nog genoeg over. Goede nachtrust zorgt voor betere concentratie. Dus kinderen van groep 8, in de week van 17 en 18 april maar geen telefoon of ander beeldscherm mee naar boven 😉

  Groep 8 wordt getoetst in het lokaal van groep 7/8. Voor groep 7 moet er daarom een ander plekje worden gevonden en een andere leerkracht. De kinderen van groep 7 mogen deze twee dagen logeren bij groep 5/6, bij juf Iris. 

  Sportdag 18 april

  Het sportieve seizoen is weer begonnen. Dit jaar nog niet met een handbalsportdag, maar het voetballen is deze keer eerst aan de beurt. 

  Woensdagmiddag zullen we op veld staan. Als het programma bekend is, brengen we u op de hoogte. Supporters kunnen we altijd gebruiken.

  Taal

  Een dagboekfragment, een fantasieverhaal bij een illustratie, een inhoudelijk verhaal over de musical. Zomaar een greep uit de stelopdrachten van afgelopen weken. De kinderen schrijven mooie verhalen, vol fantasie of overtuiging. 

  We beginnen steeds beter te begrijpen dat de leerkracht toch echt hoofdletters aan het begin van de zin wil zien en ook een punt aan het eind. Dus zo weten we onderhand ook dat 10 zinnen iets anders is dan 10 regels.

  Uit de kinderen komt naar voren dat ze zien dat hun handschrift verbetert en dat ze meer bewust zijn van de hoofdregel afspraak. 

  Een moeilijk punt blijft de werkwoordspelling in de geschreven verhalen. En ook de alertheid op de spellingsafspraken is voor sommige een verbeterpunt. Nog genoeg uitdaging dus om nieuwe stelopdrachten te bedenken. 

  Met vriendelijke groeten,

  Metty Koster en Rieneke Reitzema

   

 • Overig

  « Algemeen

  Spaarpot WINTER

  De spaarpot voor de KNGF geleidehonden is geleegd. 

  Het bedrag wat we hebben gespaard in de afgelopen winterseizoen is 46, 91 euro. 

  We hebben een bedankemail gekregen voor het gestorte bedrag. 

  Maar naast het bedrag hebben we ons ook ingezet voor het inleveren van plastic doppen. En dat was een groot succes. We mochten maar liefs 13 kilo aan doppen inleveren op een adres in Hellum. 

   

  De mevrouw waarbij we de doppen konden inleveren vertelde ons dat van deze doppen skateboards of plastic pallets worden gemaakt. Met de opbrengst van de verkochte plastic doppen, wordt stichting KNGF geleidehonden gesteund. 

  Mocht u deze actie willen blijven steunen, het adres van het inleverpunt mag u opvragen bij mij. 

   

  SPAARPOT LENTE
  Met het geld wat wordt gespaard in het spaarvarken van de lente, gaan we een nieuw doel steunen.

  Dit keer willen we voor Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis UMCG sparen. 

  Alle kleine beetjes kunnen helpen om het leven in een ziekenhuis wat dragelijker te maken voor de jonge patiënt.

  We bevelen dit doel dan ook van harte bij u aan. 

   

  Heeft u vragen of ideeën over de spaarpot en de besteding van het geld, trek me gerust aan de mouw. 

   

  Rieneke Reitzema


Volg ons ook via Facebook

button aanmelden 2

button-contact

Laatste filmpje

 

vr apr 27
Koningsdag
za apr 28
Jordy Geertsema jarig!
ma apr 30
Meivakantie
di mei 01
Meivakantie
wo mei 02
Meivakantie