Laatste nieuws

Hoogtepunten laatste nieuwsbrief

 • Van de directie

  « Van de directie

  Nieuws uit onderwijsland         

  De laatste week zijn er drie items behoorlijk in de belangstelling. Groene speelplaatsen is daar een van. Verschillende scholen in Nederland zijn aan het brainstormen hoe ze hun plein groener en daardoor meer uitdagender kunnen maken voor hun leerlingen. Als ik dan bij de school mijn auto uitstap, ben ik blij dat we zo’n mooi groen plein hebben. De afgelopen weken is er weer veel werk verzet door ouders en leerlingen. Alles staat er weer mooi en opgeruimd bij. Geweldig!    

  Verder wordt er gesproken over te grote klassen en de werkdruk van de leerkrachten voor de klas. Leerkrachten hebben de laatste jaren zoveel meer taken erbij gekregen. Terecht dat hier aandacht voor wordt gevraagd. In een vorige nieuwsbrief heb ik daar al eens op gewezen. Ook tijdens de ouderavond zal dit aan de orde komen.

  Verzuim             

  Zoals eerder aangekondigd, is per 1 april het digitaal verzuim melden in het primair onderwijs ingevoerd. Alle verzuim (zowel geoorloofd als niet geoorloofd) wordt bijgehouden in Parnassys. Voorheen was de school verplicht om ongeoorloofd verzuim en meerder ziekteverzuim of te vaak te laat komen, door te geven aan de leerplichtambtenaar. 

  Nu wordt dit automatisch doorgegeven. Hierdoor komt het verzuim nóg sneller in beeld en kan de school – in samenwerking met de gemeente- sneller actie ondernemen om de verzuimende leerling weer terug te begeleiden naar school.

  Groep 8             

  De eindtoets zal niet, zoals vermeld in de jaarkalender van de school vermeld, plaatsvinden op 20 april, maar op donderdag 4 mei.

  Ouderavond                    

  Dinsdag 11 april houden we onze jaarlijkse ouderavond.

  De uitslag van het oudertevredenheidsonderzoek zal worden gepresenteerd. Daarnaast willen we graag met u als ouders van gedachten wisselen over verantwoordelijkheden/ taken school en thuis en het stellen van grenzen hierin.

  U ontvangt de uitnodiging deze week ook per mail.

  Vriendelijke groet,

  Marijke Vogel  

   

 • Groep 1,2

   

  «Groep 1,2

   

  Nieuws uit de kleutergroep

  Donderdagmiddag 30 maart hebben we een bezoek gebracht aan de Stel's Meulen in Harkstede.
  De molenaar en twee molenaarskenchten heten ons van harte welkom en daarna kregen de kinderen een rondleiding door de molen.
  De kinderen zijn zelfs helemaal boven geweest, nadat ze twee steile trappen moesten beklimmen.
  Maar de begeleiding was helemaal top en de kinderen hebben van alles genoten.
  Aan het eind van de middag kregen alle kinderen een molentje die ze in elkaar mochten zetten.
  En zo met de molen in de hand gingen we schoolwaarts.
  Een fijne, waardevolle middag.

  Buiten is het volop lente, de kinderen genieten van het mooie weer en het buiten spelen.
  Als ik zeg dat ze zonder jas naar buiten mogen gaan er een indianen geroep op, alleen dat is al een feestje.
  En natuurlijk het buiten fruit eten, supersnel kunnen ze dan eten en drinken want oh dat buitenspelen is zo belangrijk. 

  Nieuw thema: Pasen/koningsdag

  Paasfeest: Binnenkort mogen we  het paasfeest met elkaar vieren.
  We staan er weer bij stil dat de Here voor ons is gestorven aan het kruis, maar we weten ook dat de Here weer opgestaan is uit het graf. Hij Leeft!!
  Wat een rijkdom om dit te mogen weten.

  Koningsdag
  Na de paasvakantie hebben we nog enkele dagen om een mooie koningshoed of kroon te maken.
  Vrijdag 21 april vieren we ’s morgens de koningsspelen en vrijdagmiddag maken we er een gezellige middag van. (elders in de nieuwsbrief leest u meer over het paasfeest en koningsdag)
  En daarna heerlijk genieten van een fijne vakantie.

  Ouderochtend
  Fijn dat er zoveel ouders waren op deze oudermorgen.
  Ik hoop dat u een beetje een beeld heeft gekregen van het huidig kleuteronderwijs.
  Het was fijn dat jullie er waren.

  Vriendelijke groet,
  Jannie Noordhof

   

 • Groep 3, 4 en 5

  « Groep 3,4 en 5

  Deze week sluiten we het project ‘ik en mijn lijf’ alweer af.  De kinderen van groep 3 en 4 hebben naast de filmpjes die we bekeken hebben, gewerkt in hoeken. De kinderen van groep 5 sluiten het project gezamenlijk af met een PowerPointpresentatie.

  Het lenteweer is begonnen en dat betekent dat we weer in de tuintjes gaan werken. Donderdag 13 april zullen we het één en ander gaan poten. Het is handig om de kinderen oude kleren aan te laten doen/ mee te geven.

  Spreekbeurten
  Inmiddels hebben alle kinderen de spreekbeurtenlijst meegekregen en hebben we mogen genieten van de eerste spreekbeurt. 
  Ik zal ook elke keer nog even in de nieuwsbrief aangeven wie de komende keren aan de beurt zijn.

  Mindset
  Met groep 5 ben ik vorige week begonnen met Mindset. Dit is een werkboek die met de kinderen wordt doorgenomen, waarbij ze meer leren over hun eigen kwaliteiten, denken en handelen. Hebben ze een vaste mindset of een groei-mindset . De kinderen worden middels de lessen geleerd om een groeimindset te ontwikkelen. 
  De eerste les bestond uit het kwaliteitenspel; de kinderen mochten kaarten pakken met woorden die bij hun passen (vrolijk, creatief, rustig, zelfvertrouwen enz.) Daarna hebben we gesproken over wat de kinderen verstaan onder intelligentie en hebben we ons meer verdiept in de verschillende mindsets. Een vaste mindset ( fixed mindset = Fixie) en een groeimindset (growth mindset = Growie). Vervolgens hebben de kinderen middels een quiz inzicht gekregen in wat voor mindset ze op dit moment hebben en hebben ze zelfstandig een strip getekend waarin zowel Fixie als Growie naar voren komen. 

  Pasen
  Zoals u al in de nieuwsbrief heeft kunnen lezen, willen we tijdens het vieren van Pasen op school een paasontbijt houden in de klas. Op de deur hangt een intekenlijst hiervoor.

  Om te gieren:
  Vorige week hebben we met de kinderen van groep 5 het kwaliteitenspel gedaan. Daarna hebben een aantal kinderen uit groep 4 en 5 wat kaarten bij mij neergelegd. Zo kreeg ik onder andere van een jongen uit mijn groep het kaartje: schoonheid. Ik dacht: ‘nu krijg ik toch een compliment’. Hij lichtte toe waarom hij dat kaartje bij mij had uitgezocht. Zijn geweldige reactie was: “Nou jij ziet er wel schoon uit. Het lijkt niet alsof je uit de prullenmand komt met allemaal stukjes op je’. Super! Wat hebben kinderen soms toch leuke uitsprakenJ.

  Huiswerk:
  Maandag 10 april krijgen de kinderen een huiswerkblad mee. Deze moet donderdag weer op school zijn ingeleverd.

  Spreekbeurten:
  10 april: Yvon en Jarnick
  1 mei: Marijn en Chadi

  Groeten,
  Iris Harmanny

 • Groep 6,7 en 8

  « Groep 6,7 en 8

  Verkeersexamen:

  Groep 7 heeft deze week het theoretisch verkeersexamen. Het was de afgelopen weken nog even hard oefenen geblazen, om alle regeltjes goed in het hoofd te stampen. Oefenexamens maken via internet gaf veel leerlingen een goed en vertrouwt gevoel. Veel succes groep 7!

  juf Carla:

  Het zit er alweer op voor juf Carla na deze week.

  Wat een inzet heeft ze getoond en wat heeft de groep een goede tijd met haar gehad. We hebben van juf Carla ook veel geleerd over werken met de Ipad. We zijn blij en dankbaar dat ze de plek van juf Rieneke  heeft vervangen. We hopen dat je een fijne tijd hebt gehad en wie weet tot ziens!

  Paasviering (monumentale kerk):

  Aankomende maandag 10 april gaan we in de ochtend met onze groep naar de monumentale kerk. We maken daar een Paasviering mee. Dit vindt plaats onder schooltijd.

  Thema menselijk lichaam:

  Aankomende week zullen de leerlingen in groepjes hun onderzoek presenteren a.d.h.v een prezi.

  Zo krijgen we antwoord op de volgende onderzoeksvragen:

  -          Hoe werkt de verbinding tussen je zenuwcellen en je hersenen?

  -          Wat doen bacteriën met je lichaam?

  -          Wat is de functie van botten, hoe werken ze en waar bestaat het uit?

  -          Hoe werken spieren en wat voor voeding hebben ze nodig?

  -          Waar is voedsel (schijf van 5) goed voor? Wat heeft ons lichaam nodig en waarom?

  -          Hoe komt het dat we kunnen bewegen, en hoe werkt het lichaam?

  -          Hoe werken onze ogen?

  Veel succes allemaal!

  Schoolvoetbal:

  We hebben een druk programma, volgende week woensdag hebben we het schoolvoetbal. Dit geldt voor groep 7 en 8.  Groep 6 helpt ons aanmoedigen, maar we hopen ook dat u als ouder ons komt aanmoedigen.

  Eindtoets groep 8

  Op donderdag 4 mei, maakt groep 8 de eindtoets 'route 8' achter de computer.

  We hopen dat iedereen voor deze toets zijn beste beentje voorzet en laat zien wat hij/zij in huis heeft.

  Wilt u ermee om denken dat de leerlingen goed zijn uitgerust?

   

  Kamp: 

  Wat hebben we er een zin in met z'n allen. We hebben de groep al even warm gemaakt voor het kamp. Het kamp zal plaatsvinden op 22,23 en 24 mei.

  De voorbereidingen zijn in volle gang.

  Zo gaan we aankomende vrijdag even een kijkje nemen op de locatie.

  Mocht er informatie zijn wat we over uw kind moeten weten, betreffend het kamp (medicatie, heimwee etc.) dan horen we dit graag van u.

  Op dinsdag 2 mei is er weer een spreekavond. Op deze avond geven we ook informatie over het kamp voor u als ouder. De definitieve tijd hoort u nog van ons (afhankelijk van het aantal gesprekken).

  Huiswerk:

  Maandag: huiswerkblad

  Woensdag 12 april: Engels

  Met vriendelijke groeten,

  Carla Peterson en Metty koster

 • Overig

  « Belangrijke informatie

  Donderdag 13 april paasviering

  Deze morgen willen we beginnen met een Paasontbijt.
  Het zou ontzettend fijn zijn als ouders hierbij willen meewerken om er een fijn en gevarieerd paasontbijt van te maken.
  Hoe kunt u meehelpen?
  Bij ieder klaslokaal hangt er aan de deur vanaf maandag 10 april een lijst waarop ouders kunnen intekenen wat ze voor dit ontbijt willen meenemen.
  We denken bijv. aan verschillende soorten broodjes, gekookte eieren en drinken.
  U mag het zelf helemaal bedenken wat lekker en voedzaam is voor de kinderen.
  Donderdagmorgen 13 april mag u alles meenemen naar school, zodat wij een gezellig paasontbijt met de kinderen mogen hebben.
  Voor deze morgen mogen de kinderen hun bord en bestek meenemen naar school.
  Donderdagmiddag hebben we schoolbreed allerlei leuke workshops.

  Koningsspelen 2017

  Vrijdagmorgen 21 april vieren we onze jaarlijkse koningsspelen.
  Om 8.30 beginnen we met een gezamenlijk koningsontbijt. Alle leerlingen mogen voor dit ontbijt hun bord en bestek meenemen naar school.
  Om 9.30: begint de officiele landelijke aftrap van de koningsspelen. We starten met een warming-up met het lied van kinderen voor kinderen: OKIDO.
  Inmiddels zijn we al flink aan het oefenen om de danspasjes te leren.
  Om ongeveer 9.45 gaan de kinderen naar buiten voor de spelletjes. Ook dit jaar heeft de acitiviteitencommissie allerlei leuke spelen voor de kinderen bedacht.
  Om 11.45 sluiting van de koningssportdag.
  U/jullie zijn vanaf 9.30 uitgenodigd om de kinderen aan te moedigen tijdens de spelen.

  Goede doelen actie: Huize Jemima

  Dit jaar hebben we gekozen om Huize Jemima in Beit Jala (dit ligt op een heuvel tussen Jeruzalem en Bethlehem) te steunen.
  Een tehuis voor Arabische kinderen en jong volwassenen met een verstandelijke of meervoudige handicap.
  Sommige gezinnen accepteren hun kind met een handicap niet en worden afgezonderd gehouden of gaan op zoek naar organisaties zoals Jemima.
  Deze organisaties worden ondersteund door de westerse landen. Vanuit hun eigen land staat de zorg voor deze kinderen op een heel laag pitje.
  Donderdag 4 april hebben de kinderen van Gerard Plaggenmarsch een boeiende presentatie gehoord van het leven en werken in dit tehuis. Gerard heeft in dit tehuis tien jaar mogen wonen en werken met heel veel plezier.

  Wat kunnen onze kinderen doen om deze kinderen te mogen helpen?
  Zoveel mogelijk lege flessen meenemen naar school en in de blauwe zakken bij het lokaal van Juf Metty deponeren.
  Zijn de zakken vol dan worden ze geleegd en kunnen we weer overnieuw beginnen.
  Het statiegeld gebruiken we voor het goede doel: Huize Jemima.

  Namens het team,
  Jannie
  Kom gerust even langs als er vragen zijn.

  « De site

  Op de site staan weer allemaal leuke foto’s en nieuwe verhalen. Zeker de moeite waard om weer even een kijkje te nemen.

Volg ons ook via Facebook