Laatste nieuws

Hoogtepunten laatste nieuwsbrief

 • Van de directie

  « Van de directie

   

  EU Schoolfruit 

  Ook dit schooljaar zijn we ingeloot voor het Europees schoolfruit programma! Dit betekent dat alle leerlingen van onze school 20 weken lang drie dagen in de week gratis fruit krijgen op school!

  Vorige week zijn we gestart. De afspraak is dat bij nieuw fruit, alle leerlingen dit proeven.

  Het kan best gebeuren dat een leerling ontdekt dat hij/ zij een bepaalde fruitsoort niet lust. Smaken verschillen tenslotte. Als blijkt, na het proeven dat een leerling iets echt niet lust, dan is er vaak wel een ander stuk fruit aanwezig. We hebben gemerkt dat samen fruit eten sneller doet eten. Informatie is ook te vinden op de website van EU schoolfruit http://www.euschoolfruit.nl    Hier vindt u ook leuke, originele ideeën voor een traktatie.

   

  Eindtoets           

  Binnen de VGPONN is afgesproken dat elke school zelf mag kiezen welke eindtoets het best bij de school past. Een aantal jaren terug was alleen de Cito-eindtoets beschikbaar maar nu zijn er meerdere mogelijkheden. Vorig schooljaar hebben wij al besloten om de eindtoets Route 8 af te nemen. Dit gaan we ook dit schooljaar doen. De voordelen vinden wij vooral dat we deze eindtoets op één dag kunnen afnemen en dat deze digitaal kan worden afgenomen. Verder is de toets  ROUTE 8 is een adaptieve toets die het taal- en rekenniveau van de leerling meet. Adaptief betekent dat de toets zich aanpast aan het niveau van de leerling. Iedere leerling doorloopt op deze manier een eigen route door de toets en maakt dus een unieke toets. Zo krijgt een leerling nooit teveel te moeilijke of juist te makkelijke vragen, maar ze worden wel altijd uitgedaagd. Dit werkt voor de leerlingen prettig en zo min mogelijk belastend. Meer informatie kunt u vinden op https://route8.nl

  Verzuim             

  Net als alle andere onderwijssectoren gaat het primair onderwijs binnenkort met een digitaal verzuimregister werken. Op dit moment wordt verzuim via een mail lijst uit Parnassys doorgegeven aan de leerplichtambtenaar. De huidige werkwijze wordt vervangen door een digitale melding van de school bij DUO ( Dienst Uitvoering Onderwijs, van het Ministerie van onderwijs) die de melding doorgeeft aan de leerplichtambtenaar.

  Vanaf 1 januari 2017 gaan scholen gefaseerd over op de nieuwe registratiemethode. De nieuwe werkwijze helpt om het verzuim goed in beeld te krijgen. Een goede registratie leidt tot betrouwbare informatie over het aantal leerlingen dat verzuimt en over de duur van het verzuim. Zo zijn leerlingen beter in beeld bij de school, het samenwerkingsverband en bij de gemeente. Via de link https://www.passendonderwijs.nl/wp-content/uploads/2015/05/Begrippenkader-schoolverzuim.pdf kunt u meer informatie vinden over wat er onder verzuim valt en over de regelgeving. 

   

  Vriendelijke groet,

  Marijke Vogel

   

 • Groep 1,2

   

  «Groep 1,2

   

   

  Nieuws uit de kleutergroep

  November een maand van regen, wind en kou, de natuur maakt zich klaar voor de winter.
  Maar november is ook een maand van gezelligheid, voorbereidingen op de feesten die gaan komen en waar we allen van mogen en kunnen genieten.
  Sint Maarten ligt alweer achter ons en de kinderen hebben met veel enthousiasme aan hun lampion gewerkt.
  Op 11 november mochten alle leerlingen van school in het speellokaal zingen en hebben ze van de A.C. moeders een prachtig verlicht geldkistje gekregen.

   

  Nieuw thema
  Ook dit jaar brengen Sint en zijn pieten weer een bezoek aan onze school.
  Een prachtig feest voor kinderen en de komende twee weken spelen en werken we over Sint en zijn pieten.
  Thema Herfst sluiten we af: we hebben hard gewerkt en al onze werkjes mogen mee naar huis om daar weer een mooi plekje te krijgen.

   

  Thema Sinterklaas
  Een thema waar de kleuters zich altijd ontzettend op verheugen: lekker verkleden en spelen in het “huis van Sinterklaas”, kadootjes inpakken en door de schoorsteen gooien, pietengym, pepernoten bakken en nog veel andere activiteiten die horen bij dit feest.

  Enkele data om alvast te noteren zodat u weet wat er allemaal gaat gebeuren:

  • Maandag 28 November gaan de groepen 1-5 naar een theatershow van Sinterklaas in theater kielzog te Hoogezand.
   Het is een prachtige, kinderlijke theatershow met veel humor met als thema:"Sint in de Lappenmand".
   Het vervoer naar Hoogezand is al helemaal geregeld want alle kinderen stappen om 13.00 in de
   Pietenbus.
  • Dinsdag 29 November: Pepernoten bakken met de kleuters samen met moeders van de A.C.
  • Maandag 5 december: Welkom Sinterklaas.
   U bent van harte welkom om Sint en zijn pieten om 8.50 een warm welkom te heten.
   Hoe Sint en zijn pieten weer hun intrede doen blijft een grote verrassing!!!

  Nieuws voor ouders van de kleutergroep en ouders van groep 3

  Het sinterklaasfeest op 5 december vieren de kleuters gezamenlijk met groep 3.
  Deze leerlingen zijn deze morgen welkom bij ons in de groep en samen maken wij er een mooi feest van.

   

  Surprise avond
  Op 1 december nodig ik hierbij de ouders van de groepen 1-3 uit om ’s avonds in alle gezelligheid een mooie surprise te maken voor uw kind.
  Ook mag u deze avond een kadootje voor uw kind uitzoeken, inpakken en alles leggen we neer bij de open haard.
  Op maandag 5 december mogen de kinderen bij Sint komen en hun kadootjes uitpakken.
  Deze surprise avond begint om 19.00 en we stoppen om 21.00.
  Kunt u deze avond niet dan mag u thuis ook een surprise maken en meenemen naar school.

   

  Schoen zetten
  Op 1 december na schooltijd mogen de kinderen van de hele school hun schoen zetten. 
  Tja en dan maar afwachten of Piet er wat in doet.

   

  Een vraag van Sinterklaas:
  Willen de ouders van de groepen 1-3 iets leuks van hun kind opschrijven voor Sinterklaas?
  Sint heeft dan alle tijd om zich goed voor te bereiden en leert op deze manier de kinderen wat kennen.
  Alle verhaaltjes komen dan in het boek van Sinterklaas.

  Nog even uw agenda openlaten:

  Vrijdagmorgen 23 december: Kerstviering bij ons op school, waarbij u allen van harte welkom bent.
  In de volgende nieuwsbrief hoop ik u meer hierover te kunnen vertellen.


  Tot zover het nieuws.

  Vriendelijke groet,
  Jannie Noordhof


 • Groep 3, 4 en 5

  « Groep 3,4 en 5

   

  De feestdagen komen er weer aan. En ook daar zullen we in onze groep aandacht aan besteden.

  Daarnaast zijn we ook volop aan de gang met ons thema Godsdiensten in Nederland. Onze klas zal er steeds feestelijker uit gaan zien!

  Lootje trekken groep 4 en 5

  De kinderen van groep drie doen, zoals u hebt kunnen lezen, op 5 december mee met het Sinterklaasfeest van groep 1 en 2. Met de kinderen van groep 4 en 5 gaan we lootje trekken. Het bedrag hiervoor is €3,50. Het maken van een gedicht en een surprise is verplicht. 5 december zal er een groot doek in de klas liggen, waar de kinderen ’s ochtends hun pakje(s) onder kunnen leggen. Natuurlijk mogen de kinderen verkleed en geschminkt naar school komen!

  ’s Middags mogen de kinderen kiezen of ze een film willen kijken of dat ze een spelletje willen doen. Ze mogen hiervoor zelf spelletjes meenemen.

  Project

  Ons project loopt als een trein! Aan de buitenkant en aan de binnenkant is er allerlei moois door de kinderen gemaakt. Ook zijn er al spullen van huis meegenomen door de kinderen. Zo heeft één van de leerlingen een gebedskleed meegenomen en hebben alle kinderen hier aandachtig naar gekeken en geluisterd hoe dit kleed wordt gebruikt. Een mooie manier om van elkaar te leren.
  We beginnen tijdens een project vaak in de kring en daarna werken de kinderen van de groepen 3 en 4 in hoeken, waarbij ze allerlei verschillende werkjes maken. Groep 5 werkt aan een onderzoek.

  Nog een leuke; ik stelde de vraag: wie weet hoe de godsdienst heet wanneer je in Allah gelooft? Daarop kreeg ik een super antwoord: ‘’ het Allahdom’’.

  Het lezen

  Op school zijn we veel aan het lezen met de kinderen. Lezen is een hele belangrijke basis voor veel vakken. Fijn om te merken dat hier ook thuis veel mee wordt geoefend.

  De tafels in groep 4 en 5

  Het leren van de tafels gaat goed. De kinderen van groep 4 zijn op dit moment bezig met de tafel van 5. Voor de kerstvakantie moeten de kinderen de tafels 1, 2, 5 en 10 kennen. We zijn al een heel eind op weg.

  De kinderen van groep 5 moeten alle tafels (1 t/m 10) voor de kerstvakantie kennen. De tafels 6, 7 en 8 moeten nog worden geleerd. Hiervoor doen ze goed hun best!

  Huiswerk

  Maandag 21 november en maandag 5 december zal er weer een huiswerkblad worden meegegeven. De daarop volgende donderdag moeten ze weer op school zijn ingeleverd.

  Groeten,

  Iris Harmanny

 • Groep 6,7 en 8

  « Groep 6,7 en 8

   

  Deze tijd van het jaar brengt veel gezelligheid met zich mee.

  Sint maarten hebben we alweer achter de rug, ook dit jaar hebben we een mooie lampion kunnen maken. Iedereen heeft hier met veel enthousiasme aan gewerkt.

  5 december komt er al gauw aan. Dat betekent dat we zeer binnenkort weer lootjes gaan trekken. Dit jaar stellen we het bedrag vast van € 3, 50. Ook het maken van een gedicht en surprise hoort erbij. Wat is het leuk om hiervoor je best te doen! Veel succes allemaal!

  Daarna mogen we samen het  kerstfeest vieren, de kerstviering vindt plaats op vrijdagmorgen 23 december.

   

  Thema wereldgodsdiensten:

  Wat een betrokkenheid zien we bij de leerlingen tijdens leskracht. We kwamen in de beginfase  tot de ontdekking dat we hierover nog niet zoveel wisten.  Inmiddels weten we al veel meer en is het interessant om hierover te leren. Zo heeft iedere leerling een mindmap gemaakt over 1 van de 5 wereldgodsdiensten. Deze mindmap moest bestaan uit 5 moeilijke woorden.  Want tja… wat is eigenlijk een Rabbijn? Of waar komt het woord Shiva vandaan?

  De kinderen hebben ontzettend hun best gedaan op de mindmap. Knap werk!

  Op dit moment zitten we midden in de onderzoeksfase.  Leerlingen kiezen een wereldgodsdienst  en binnen deze godsdienst maken ze een top 4 van feesten,rituelen, personen of goden etc. Dit wordt uiteindelijk gepresenteerd aan de hand van een presentatiebox.

   

  Informatieavond Gomarus College

  Onlangs is er een mail uitgegaan naar de ouders van groep 7 en 8, betreffende een informatieavond van het Gomarus College op ‘ de Lichtbron’ in Hoogezand.

  We hebben hiervoor geen aanmeldingen ontvangen en zullen dus doorgeven dat er geen ouders vanuit onze school hierbij aanwezig zijn.

   

  Complimenten geven en krijgen

  Iedere leerling heeft een envelop ontvangen en schreef op de label zijn of haar naam.

  Deze hebben we opgehangen, dit wordt onze mailbox voor de complimenten.

  Iedere week geven we elkaar een compliment. Mocht u nou een compliment hebben voor iemand? onderaan onze mailboxen hebben we een aparte envelop met lege kaartjes. Op deze kaartjes mag u een compliment schrijven, natuurlijk leuk om te geven aan uw eigen zoon of dochter.

  We hebben ook met elkaar gesproken hoe je een compliment geeft. Tips die we hebben bedacht: Maak je compliment, persoonlijk, gedetailleerd, en uitgebreid.

   

  Juf Rieneke

  Wat gaat de tijd dan toch weer snel! Over 3 weken gaat ze met verlof op donderdag 1 december.

  We wensen haar nog veel plezier de komende 3 weken en daarna mag ze genieten van haar verlof!

   

  Huiswerk:

  Maandag: Huiswerkblad

  Woensdag 23 november: Engels overhoring

   

  Met vriendelijke groeten,

  Metty Koster

 • Overig

  Verjaardagen

                                    

  23 november  is Harmen jarig!

  8 december is Lisa jarig

   

  Giovanni                 29 mei                9 jaar

    

Volg ons ook via Facebook