Laatste nieuws

Hoogtepunten laatste nieuwsbrief

 • Van de directie

  « Van de directie

   

  De laatste weken voor de zomervakantie zijn aangebroken. De leerkrachten en leerlingen zijn deze en volgende week vooral gericht op het toetsen van de leerlingen. Deze toetsen zijn met name bedoeld om te zien hoe het gegeven onderwijs is opgenomen door de leerlingen. Natuurlijk worden er ook tussentijds methodetoetsen afgenomen. Deze toetsen gaan vaak over de lesstof die de kort geleden is aangeboden. De Cito toetsen gaan vooral over de stof die is aangeboden over een langere periode. Na afname van de toetsen worden de resultaten geanalyseerd. Vervolgens worden hier, zo nodig, vervolgacties op ondernomen. 

  Schooljaar 2017-2018 We zijn blij dat we de bestaande groepen kunnen behouden. Ook de leerkrachten blijven allen aan de school verbonden. Fijn dat er nu al een aantal jaren stabiliteit is. We merken dat dit de school ten goede komt. Wel moeten we helaas afscheid nemen van onze IB-er; Gea Rodenboog. Gea wordt per 1 augustus directeur op GBS het Baken in Delfzijl. Voor Gea zijn we blij dat ze een nieuwe uitdaging heeft gevonden. Wij zullen haar deskundigheid en inzet erg missen. Wie Gea haar taken gaat overnemen is op dit moment nog niet bekend.

  Maandag 10 juli zijn de leerlingen vrij. Het team heeft dan een studiedag.

  Vriendelijke groet,

  Marijke Vogel

   

 • Groep 1,2

   

  «Groep 1,2

  Het was feest deze week bij ons in de groep. Janne vierde haar zesde verjaardag en Joanne haar vijfde verjaardag. En wat een lekkere traktaties………….Super hoor!!!

  Thema Theater Iedere middag is het een gezellige drukte in school. De grote kinderen halen de kleuters op en zo werken ze in groepjes aan het thema theater. Door de hele school zien we kinderen aan het werk. Per groepje is er een groepsleider aangesteld die ook de kleuters opdrachten geeft. Ontzettend leuk om te zien hoe kinderen jong en wat ouder goed kunnen samenwerken. De meeste kinderen zijn hier ontzettend trots op dat ze nu ook mee kunnen doen met Leskracht. En natuurlijk krijgt u een uitnodiging om deze voorstelling bij te wonen. Een mooie afsluiting van het jaar.

  Zo langzamerhand komt de grote vakantie in zicht. De kleutertoetsen zijn afgenomen en ik ben blij met het resultaat. Donderdag 6 juli krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis, als er vragen zijn dan kunt u zich nog inschrijven voor de laatste spreekavond van dit cursusjaar op donderdag 13 juli. In deze week 11 juli hebben we ook onze schoonmaakavond gepland, op het rooster kunt u zien wanneer u aan de beurt bent. Het kleutermateriaal wordt altijd intensief gebruikt, zijn er nog ouders die de laatste week voor de vakantie speelgoed mee willen nemen naar huis om het een sopje te geven? Zo kunnen we na de vakantie weer in een schone klas beginnen. Tot zover het nieuws uit onze groep.

  Vriendelijke groet, Jannie Noordhof

   

 • Groep 3, 4 en 5

  « Groep 3,4 en 5

  We zitten in de laatste schoolweken van dit seizoen. Dit betekent dat we langzaam aan het afronden zijn. De laatste Citotoetsen worden gemaakt, de schriften worden uitgewerkt en we zijn volop bezig met ons laatste knalproject.

  Het project

  Zoals u weet, werken we over het theater. De kinderen zijn erg enthousiast hiermee aan de slag en de laatste hand wordt gelegd aan het script, het lied en het decor. Wellicht heeft u uw kind hier thuis al over gehoord en weet u dat ze bijpassende kleding mee moeten nemen voor hun toneelstuk.

  Omdat de kinderen zo enthousiast bezig zijn, wilden een paar kinderen dit graag met u delen. Hier volgen wat stukjes van kinderen uit onze groep.

  Het volgende stukje is van Isa:

  Het leskracht  project is heel leuk , het thema is theater.

  We moeten alles zelf maken dat is harstikke leuk.

  De meeste groepjes zijn al harstikke ver.

  En het is gewoon hartstikke leuk.

  Het volgende stukje is van Levi:

  Ik vind het leuk.

  Je kan verschillende rollen zijn.

  Decor maken is ook erg leuk.

  Muziek is leuk , omdat we het zelf hebben bedacht.

  Lezen groep 3

  We hebben de laatste maandag op school en thuis veel geïnfesteerd in het lezen. Een aantal kinderen heeft leesbladeren mee naar huis gehad om het leestempo te verhogen. Het extra lezen geeft gezorgd voor mooie resultaten.

  Zomerlezen

  Het vlot en begrijpend kunnen lezen is erg belangrijk. We hebben als school daarom voor de kinderen van groep 3 en 4 boekjes aangeschaft met leuke verhalen, opdrachten, wist je datjes en vragen. Erg leuk om hier samen met uw kind in te lezen en over door te praten. Aan het einde van dit schooljaar zal ik een brief meegeven met informatie hierover en natuurlijk het boekje zelf.

  Rapporten

  Graag de rapporten deze week meegeven naar school, want volgende week donderdag gaan ze alweer mee terug naar huis.

  Huiswerk

  Maandag 10 juli zal er weer een huiswerkblad mee worden gegeven. Deze moet donderdag 13 juli weer op school zijn ingeleverd.

  Groeten,

  Iris Harmanny

 • Groep 6,7 en 8

  « Groep 6,7 en 8

   

  Scores

  De kinderen troffen het wel vorige week, warm weer en hele leuke cito toetsen maken.

  Wat knap dat ze bij elke toets weer concentratie uit de tas hebben gepakt en deze hebben steeds weer hebben gebruikt bij het maken van de toetsen.

  We hopen de resultaten binnenkort met u te kunnen delen, middels het rapport en u kunt de resultaten terugvinden in parnassys. Het resultaat moet nooit los bekeken worden, het is van belang om het te vergelijken met de toets van januari 2017 of eerdere toetsen.

  Afscheid

  We hebben deze week afscheid genomen van juf Mayke. De leerlingen hebben mooie woorden geschreven voor haar. Fijn dat ze eerlijk zijn en kunnen benoemen welke sterke kwaliteiten ze had.

  Bedankt voor de fijne en leerzame tijd juf Mayke. We hebben haar veel succes gewenst voor het volgende jaar. Wij hebben daar veel vertrouwen in.

  Spreekavond

  Op 13 juli is er weer een spreekavond. Voor groep 6/7/8 zal deze in het teken staan van het voorlopig advies geven aan de ouders en kinderen van groep 7. Als andere ouders ons willen spreken dan kan dit op inschrijving.

  Onze avond is al wel gevuld met 11 gesprekken, dus het kan ook zijn dat we u vragen, wanneer u ons graag wilt spreken, om op een ander moment langs te komen.

  Afsluiten

  Het is nog maar een klein stukje tot aan de vakantie. We tellen al af. Niet omdat we nu zo graag met vakantie willen, maar omdat elke week nog zoveel leuks brengt.

  De kinderen van groep 8 geven om de beurt nog hun leukste gymles aan de kinderen van groep 5 tot 8.

  We hebben de plekken nog even verwisseld, iedereen zit naast een leerling waar hij of zij nog graag naast wil zitten. Maar we maken ook nog leuke opdrachten. Zo hebben de kinderen een piramide gevuld met belevenissen van het afgelopen jaar. Natuurlijk ontbreekt KAMP op geen enkel blad, ook de komst van juf Mayke wordt veel genoemd, het bezoekje van Tessa aan de klas zijn de kinderen ook nog niet vergeten, de leuke lessen, de grappige momenten, de sportieve toernooien van handbal en voetbal, de groeimomenten waar ze trots op zijn en zelfs het wisselen van de plekken geven de kinderen een plekje in de piramide.

  Heel erg mooi om te lezen en wat de leerkracht dan opvalt is dat de kinderen ook netjes hebben geschreven.

  Bestelling

  Zo aan het einde van het jaar maken we ook altijd de bestelling van het nieuwe jaar klaar.

  We zijn al weer druk bezig met het onderzoeken welke plusopdrachten en extra hulpstof we de kinderen volgend jaar kunnen aanbieden. We willen die uitvoering hiervan zo uitdagend mogelijk, we zijn dus druk aan het zoeken naar uitdagende, interessante leermaterialen!

  Theater

  Hier volgt een klein stukje geschreven door Lisa, over het thema: ‘theater’.

  We hebben een nieuw leskracht project namelijk het theater .

  We doen dat met de hele school. We moeten in groepjes een toneel stuk opvoeren met een land wat je hebt getrokken. We hadden drie weken voor het lied script en het decor. De laatste weken moeten we goed oefenen en alles klaar maken. Voor het optreden. We hebben de eerste drie weken gehad. Dus nu moet het script het lied en het decor af zijn. Volgens mij is dat gelukt. We moesten ook een doek schilderen voor de achtergrond  wat je allemaal doet in je toneelstuk. En het moet ook bij je land passen die je hebt getrokken.

  Het gaat tot nu toe goed. We moeten nog wel even goed oefenen. Maar dat gaat helemaal goed komen.

  Groetjes Lisa

  Huiswerk:

  Iedere vrijdag: huiswerkblad

  Woensdag 5 juli: Engels overhoring

  Met vriendelijke groeten,

  Metty Koster en Rieneke Reitzema

 • Overig

           Uitnodiging theatervoorstelling

  Hallo allemaal,

  Wij nodigen u van harte uit om naar onze voorstelling te komen.

  De leerlingen van CBS ’de Ster’ hebben het toneelstuk zelf ontworpen.

  Wilt u komen genieten van alle talenten bij op ons op school?

  Wees er dan bij!

  Wanneer: dinsdag 18 juli

  Tijd: 14:00 uur

  Waar: het speellokaal van CBS ‘de Ster’

   
     


  Wij hopen u dan graag te zien!!

  Met vriendelijke groeten,

  Alle leerkrachten en leerlingen van CBS ‘de Ster’.

Volg ons ook via Facebook