Laatste nieuws

Hoogtepunten laatste nieuwsbrief

 • Van de directie

  « Van de directie

  Onderwijs                          Het Nederlands onderwijs is in toenemende mate een product van en voor de samenleving. De maatschappij legt pijnpunten- zoals het gebrek aan respect, normbesef en onderlinge verbondenheid-  het liefst neer waar die het beste kunnen worden opgelost: in de klas, onder verantwoordelijkheid van de leraar dus.

  Besturen letten via schoolleiders op de kwaliteit en willen vernieuwing zien. Samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs eisen hun rol op als het om geld draait ( al gaat het natuurlijk om de leerling).

  En uiteraard verlangt de inspectie goed onderwijs.

  De dagelijkse problemen van het onderwijs zijn de problemen van de samenleving- de omgang met elkaar, pesten en plagen, presteren onder druk.

  Daar waar de samenleving zich profileert als een consumptiemaatschappij, die wat moet halen bij de school, ontstaat frustratie. De leraar is geen hulpverlener voor gebroken gezinnen, mediator bij ruzies in het dorp of  psycholoog voor depressieve leerlingen of ouders.  Bovenstaande ( iets aangepast) las ik in het ND van maandag 6 maart.

  Dit roept herkenning op. Door allerlei zaken bij de school te leggen, lijkt het soms of het lesgeven een bij-taak is. Dit kan, mijn inziens, niet de bedoeling zijn. De werkdruk in het onderwijs is al tijden één van de hoogste in Nederland.

  Daarom de oproep om samen eens na te gaan waar de verantwoordelijkheden liggen, waar ouders en leerkrachten gezamenlijk kunnen optrekken, waar ouders leerkrachten kunnen ondersteunen in hun aanpak om wan- gedrag niet te accepteren zodat leerkrachten weer kunnen gaan onderwijzen. Vroeger gebruikte men de term; Onderwijzer. Iemand die onderwijs geeft.

  Binnenkort zal dit onderwerp terugkomen op een ouderavond. 

  Kijkochtend       De jaarlijkse kijkochtend voor ouders is dinsdag 21 maart. Ouders van harte welkom. Voor groep 1/ 2 kunt u intekenen.

  Open dag            Dinsdag 14 maart van 8.30-10.00 en van 13.00-15.00 uur is er een open dag voor belangstellenden. Kent u gezinnen met kleine kinderen, wilt u hen tippen over onze open dag. U mag natuurlijk ook zelf deze belangstellenden meenemen.

  De jaarlijkse ouderavond is dinsdagavond 11 april.

  Onderwerpen; presentatie oudertevredenheidsonderzoek,

  Onderwijstaken 2017.

  U krijgt t.z.t een herinnering.

  Vriendelijke groet,
  Marijke Vogel

   

 • Groep 1,2

   

  «Groep 1,2

   

  Nieuws uit de kleutergroep

  De nieuwe maand Maart heeft zijn intrede gedaan.
  De winter kunnen we bijna achter ons laten en de lente staat om de hoek te wachten.
  Buiten begint heel voorzichtig alles weer uit te komen, de eerste crocussen en sneeuwklokjes bloeien al en de narcissen langs de kant van het schoolplein wachten nog op iets meer zonlicht.
  Kinderen kunnen wat meer en langer buitenspelen en de winterjassen worden al snel te warm.
  Een mooie maand en hopelijk kunnen wij er veel van genieten.

  Nieuw thema: De bakker

  Een heel mooi thema voor de kinderen om over te spelen en werken.
  In de hal van de school worden koekjes gebakken van zand en klei, in de oven gestopt en klanten kunnen de lekkere broodjes al voor een paar euro kopen.
  In de bouwhoek gaan de bruine en witte broden in de ovens en als ze klaar zijn worden de broden in een winkelwagentje bezorgd bij de “klanten”.
  En natuurlijk……….worden er lekkere taarten gebakken, van brooddeeg kleine koekjes die in de echte oven mogen om daarna geverfd te worden.
  U leest het al: de kinderen zijn er ongelooflijk druk mee bezig.
  En wat hebben ze in korte tijd veel geleerd o.a. het proces van brood maken, meten en wegen van hoeveelheden, verschillende soorten brood en het leren omgaan met geld.
  Op donderdagmiddag 30 maart brengen we een bezoek aan de molen in Harkstede, de kinderen krijgen daar een rondleiding van de molenaar.

  Rafael uit groep 1 viert op 8 maart zijn vijfde verjaardag.
  Van harte gefeliciteerd en we wensen jou het alle goeds toe voor het komende jaar.

  Tot zover het nieuws bij ons uit de groep.
  Vriendelijke groet,
  Jannie Noordhof                             

 • Groep 3, 4 en 5

  « Groep 3,4 en 5

  We hebben laatst, samen met veel van u, ons ‘beestachtig’ leuke project mogen afsluiten. Leuk om te zien hoe de kinderen maar ook de ouders straalden van trots.
  Inmiddels zijn we alweer aan een nieuw project begonnen; ik en mijn lijf. We werken over de hoofdthema’s: voeding, hygiëne, ziek zijn (van ongemakken tot doktersbezoeken), lichaamsbeweging en onze organen. De kinderen mogen weer van alles meenemen dat hierbij past. Het komende thema gaan de kinderen van groep 3 en 4 veel in hoeken werken en werkt groep 5 aan een eigen onderzoek.

  Ipads in de klas
  We werken al ontzettend veel met iPads in de klas. We doen hierop rekenoefeningen, Veilig leren lezen en zoeken informatie op dat we nodig hebben voor ons thema. Maar sinds kort gebruiken we ze ook als een soort klassenstrijd. De kinderen kunnen dan allemaal op hun eigen iPad meedoen aan de klassikale activiteit en zien op het bord hoe ze scoren. De kinderen vinden dit helemaal geweldig!

  Lezen
  naast het vele lezen op school zijn ook al de eerste mooie resultaten zichtbaar van het thuis lezen. Ik merk ook aan de kinderen dat ze enthousiaster raken en ook meer zin hebben om te lezen, want als iets makkelijker gaat wordt het vaak ook leuker. Fijn dat hier thuis ook aandacht aan wordt besteed.

  Spreekbeurten

  Binnenkort beginnen we met de spreekbeurten. Uw kind krijgt volgende week een lijst met data’s mee en een lijst waarop staat hoe een spreekbeurt kan worden voorbereid. De kinderen houden elk jaar één keer een spreekbeurt en één keer een boekbespreking.

  Leuke uitspraken
  Ik kan soms erg genieten van de leuke dingen die kinderen zeggen. Nu wil ik er twee delen die ik deze week heb gehoord waar ik erg om heb moeten lachen.

  Groep 5 moest woorden op alfabetische volgorde zetten. Zo was er een rijtje met de volgende woorden:
  taart, chocoladevla, koekjes, truffels. Nou moet u weten dat taart iets is waar de leerkracht het met enige regelmaat over heeft. Een leerling had de woorden keurig in alfabetische volgorde opgeschreven met als aantekening bij taart en truffels: taart gaat altijd voor.

  Groep 4 heeft deze week ook een opdracht moeten maken over het alfabet. Nou leren we de kinderen op school dat je een woord niet mag eindigen met een v (voorbeeld duiv is niet goed want de v (lijkt op een vogel) vliegt weg).
  Op de vraag uit hoeveel letters het alfabet bestaat schreef de leerling 25 op. Ik vroeg hem hiernaar, omdat het antwoord 26 was af te lezen. Met een smile kwam eruit: ‘ja juf, want de v vliegt weg
  ’.


  Huiswerk
  Maandag 13 maart en maandag 27 maart krijgen de kinderen een huiswerkblad mee. Deze moet op donderdag weer op school terug zijn.

  Met vriendelijke groet,
  Iris Harmanny

 • Groep 6,7 en 8

  « Groep 6,7 en 8

  Na de voorjaarsvakantie zijn we weer begonnen op school. Iedereen heeft weer een nieuw plekje in de klas en kan er weer tegenaan.

   

  Leskracht

  Het thema jungle is weer afgesloten. Tijdens de inloopmiddag was er een hele mooie opkomst. Er zijn ontzettend veel ouders, opa’s, oma’s en andere bekenden geweest om het gemaakte werk te bekijken en te luisteren naar de presentaties van de kinderen. We kijken terug op een mooi en geslaagd project. Inmiddels zijn we het nieuwe project ook gestart. Dit heeft alles te maken met je eigen lichaam. Hoe ziet dat er vanbinnen uit? Wat is goed voor je lichaam en wat niet? Vorige week hebben de kinderen uitgezocht hoeveel suiker er in verschillende producten zit en dit visueel gemaakt door middel van suikerklontjes. Het bleek dat in sommige producten wel erg veel suiker zit. Daarnaast hebben de kinderen hun organen getekend zoals ze denken dat ze in hun lichaam zitten. Dit vonden ze nog best een lastige opdracht. Waar zitten je darmen? En waar zit je maag eigenlijk? Dit gaan we dit project allemaal leren.

  Rekenen

  Het afgelopen blok stond in alle 3 de groepen het metrieke stelsel centraal. Hoe reken je iets om van mm naar cm of van cm naar m? En hoe reken je de omtrek van iets uit? Of de oppervlakte? Groep 8 is ook bezig geweest om de inhoud uit te rekenen in liters.

  Taal

  In de afgelopen weken is er veel aandacht geweest voor lidwoorden, zelfstandige naamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden en stoffelijk bijvoeglijke naamwoorden. Er werd geoefend met een kahoot. Dat is met de iPad, dat kinderen in groepjes vragen maken. Ook hebben de kinderen zelf een keer de vragen voor de kahoot bedacht. Hierbij moesten ze zelf zinnen bedenken en aangeven om welk onderdeel het ging. Een lidwoord, zelfstandig naamwoord of bijvoeglijk naamwoord. De kinderen zijn enthousiast bezig geweest met het bedenken van zinnen.

   

  School handbaltoernooi

  Met 2 teams deed groep 6/7/8 mee aan het scholen handbaltoernooi. Het waren spannende wedstrijden en op een gegeven moment moest zelfs de Ster team 1 tegen de Ster team 2. Uiteindelijk is team 2 2e geworden van de poule en mochten ze door naar de finale op de vrijdagavond voor de voorjaarsvakantie. Hier zijn ze uiteindelijk 4e geworden. Beide teams: erg goed gedaan!

  Boomplantdag

  Op woensdagochtend 22 maart gaat onze groep naar Hoogezand, waar we meedoen aan de ‘boomplantdag’. We zijn op zoek naar ouders die willen rijden en tegelijk daar een groepje van 5 leerlingen wil begeleiden. Het is van 9.00- 12.00 uur. Wilt u graag met ons mee? Mail of geef het even door aan Metty.

  Maandopening

  Afgelopen maandag was er weer een maandopening. Deze werd verzorgd door leerlingen vanuit onze groep. Samen hebben we nagedacht over het thema groeien en bloeien. David, Senne, Giovanni en Jolien hebben dit samen verder uitgewerkt en gepresenteerd. Mijn complimenten, voor het goede overleg en het nemen van verantwoordelijkheid.

  Nieuwsbegrip

  Elke week wordt er op school geoefend met Nieuwsbegrip. Ook kunnen de kinderen thuis oefenen met Nieuwsbegrip. Dit kan op de iPad/tablet of op de computer. Ze oefenen dan met tekstbegrip of met woordenschat.

  Stagiaire

  Iedere maandag en dinsdag is juf Mayke bij ons in de groep. Zij zal tot de zomervakantie bij ons zijn en ook dagdelen les gaan geven.

   

  Huiswerk

   

  Maandag: Huiswerkblad

  Woensdag 22 maart: Engels

  Met vriendelijke groeten,

  Metty Koster en Carla Peterson

 • Overig

  « Even voorstellen…

  Hallo allemaal!                                                                                                                              

  Ik ben Mayke Smit, 21 jaar en ik woon in Groningen.
  Ik ben een derdejaars PABO studente op de Hanzehogeschool
  en ik loop stage op CBS de Ster!

  Tot aan de zomervakantie ben ik te vinden in groep 6, 7 en 8,
  elke maandag en dinsdag.

  Ik hoop dat ik een mooie bijdrage kan leveren aan de school en
  veel ervaring op kan doen in het lesgeven.
  Mijn eerste indrukken zijn al heel goed en ik denk dat we er samen
  een mooie tijd van gaan maken.

  Tot snel, op CBS de Ster!

  Mayke

Volg ons ook via Facebook