Laatste nieuws

Hoogtepunten laatste nieuwsbrief

 • Van de directie

  « Van de directie

  Maandopening               

  De afgelopen maandopening hebben we nagedacht en gesproken over de LIEFDE.

  Het is een prachtig compliment om te krijgen en om te

  geven: Je bent een mooi mens! Als je wilt uitleggen wat

  daarmee bedoeld wordt, dan klinken er al snel woorden

  als: eerlijk, vriendelijk, geduldig, liefdevol.

  Deze maand willen we met elkaar ons best doen om liefdevol naar elkaar te reageren. Elkaar een complimentje geven, iets voor de ander doen, vriendelijk zijn.

  Natuurlijk zal het best wel eens moeilijk zijn. Maar ook dit is het waard om te oefenen.

   

  CITO      We zijn aan het eind van de ‘Cito- weken’ gekomen. De leerkrachten nu aan de slag met de analyse van deze toetsen. Dit komt in een groepsanalyse van elke groep. Wat zijn de opbrengsten, wat gaat goed, wat kan beter en wat is er nodig om dat te realiseren, zijn vragen die hierbij aan bod komen. De groepsanalyses worden besproken door de leerkracht met onze IB-er en met ondergetekende. N.a.v. al die gesprekken en analyses maak ik een school analyse. Die wordt weer gedeeld met onze bovenschool directeur zodat die een overzicht heeft van alle scholen van de VGPONN.

   

  Tevredenheidsonderzoek          De uitslag van het oudertevredenheidsonderzoek is binnen. Komende week gaan we dit als team bespreken. Ook u wordt binnenkort uitgenodigd voor een terugkoppeling. We combineren dit met een ouderavond.

   

  Open school                     Na de voorjaarsvakantie hebben we een aantal momenten waarop u als ouders en belangstellenden een kijkje in de school kunnen nemen.

  Dinsdag 14 maart van 8.30-10.00 (we doen mee met de open dag van de gemeente samen met de andere gebruikers van de Borgstee) en van 13.00-15.00 uur

  Dinsdag 21 maart voor ouders ( Hier hoort u meer van)

  Vrijdag 31 maart van 9.00- 15.00 uur voor belangstellenden

  Zoals vaker gezegd, kent u in de buurt gezinnen met kleine kinderen, wilt u hen dan wijzen op onze school. 

   

  Vriendelijke groet,

  Marijke Vogel

 • Groep 1,2

   

  «Groep 1,2

   

  Nieuws uit de kleutergroep

  Opa en Oma morgen
  Wat waren de kinderen verrast toen ze hun opa of oma binnen zagen komen in de klas.
  Trots konden ze vertellen wat ze allemaal al hadden geleerd en alle werkjes werden bewonderd.Tijdens het koffiedrinken werden ervaringen van vroeger gedeeld en de conclusie was dat het hedendaags onderwijs wel een beetje anders is.
  Fijn dat jullie er allemaal waren en misschien weer tot volgend jaar.
  Voor sommigen was het een hele onderneming, zelfs een oma uit Zwijndrecht was er deze morgen bij.

  Maandopening
  Maandag 6 febr. zaten alle kinderen voor het eerst tijdens de maandopening in de “nieuwe aula”.
  Ouders pasten er nog prima bij en het thema van de maandopening was: God houdt van jou.
  Juf Iris had voor de leerlingen een mooie verwerking klaarliggen over dit thema: ieder kind mocht een hartje maken en er iets opschrijven en geven aan iemand die je lief is.

  Afsluiting thema Noord/Zuidpool

  Volgende week dinsdag sluiten we het thema Noord/Zuidpool af.
  Alle ouders hebben een uitnodiging voor de middag gekregen om te komen kijken en luisteren wat we allemaal gedaan en geleerd hebben.
  Op dit moment zijn de kleuters zich aan het voorbereiden voor hun eerste spreekbeurt.
  Spannend hoor!

  Tellen met kleuters?
  In de klas besteden we hier veel aandacht aan, leren tellen met kleuters.
  Op spelenderwijs leren kleuters tellen, verzamelen, erbij/eraf begrippen, alle voorwaarden om later echt te kunnen rekenen.
  Bijv. drie eskimo’s gaan op jacht, ze hebben alle drie een speer om vissen te vangen.
  Ze vangen alle drie twee vissen, hoeveel vissen hebben ze samen gevangen?
  Op de tafel liggen de  vissen en kinderen gaan hardop tellen. Zes vissen in totaal.
  Een eskimo eet twee vissen op, hoeveel liggen er dan nog op tafel?
  Op deze manier gaat de rekenles door en leren kinderen spelenderwijs met getallen om te gaan.

  Letters in de klas
  Bij ieder nieuw thema hoort de letter van de week.
  Deze keer hebben we de letters: W van warm en K van koud geleerd. (in het kader van ons thema)
  Er liggen voor de kinderen allerlei kaartjes klaar met afbeeldingen van warm en koud.
  Ze kunnen dan kiezen waar ze de kaartjes mogen hangen: hoort vuur bij de W of K?
  Of waar hoort het kaartje van de sneeuw bij?

  Rapport
  Volgende week donderdag krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis.
  Voor de ouders van groep 1 is dit nieuw, een rapport waar in staat hoe uw kind het heeft gedaan op school.
  Het rapport mag natuurlijk een poosje thuis blijven, even laten zien aan opa's en oma's, het is iets waarop je trots mag zijn.
  De kinderen hebben allemaal ontzettend goed hun best gedaan, een hele dikke duim voor de groep.

  Tot zover het nieuws uit onze groep.

  Alvast een hele fijne vakantie.

  Vriendelijke groet,
  Jannie Noordhof

 • Groep 3, 4 en 5

  « Groep 3,4 en 5

   

  De afgelopen weken stonden op school veel in het teken van de Cito-toetsen. Inmiddels zijn deze allemaal weer achter de rug en hebben we weer dagen met gewone lessen. Veel kinderen hebben altijd zin in deze toetsen (boekjestoetsen werden ze genoemd door een leerling uit groep 3J), maar zijn na een paar weken van toetsen ook weer toe aan de gewone dagen, net als hun leerkracht trouwensJ.

  Project
  Naast alle toetsen was de middag weer erg ontspannen doordat er in de groepjes werd gewerkt aan de dierenverblijven. Inmiddels zijn de uitnodigingen, om de verblijven te komen bewonderen, meegegeven. We hebben hier gelijk een goed doel aan vast gekoppeld wat mooi aansluit bij het onderwerp van ons thema, namelijk het Wereld Natuur Fonds. We hopen jullie volgende week dinsdag te zien vanaf 14.00 uur.

  Lezen
  Het leesonderwijs is erg belangrijk. Lezen is iets wat de hele dag door terugkomt. Hoe vlotter een kind kan lezen en hoe beter een kind een tekst begrijpt hoe leuker lezen is, maar ook hoe makkelijker andere dingen worden, zoals bijvoorbeeld rekenen. Hun boeken staan vol met teksten, denk alleen al om uit te leggen hoe een opdracht of soms werkt.
  In de klas zijn we met alle groepen bezig met het lezen op tijd, maar daarnaast ook met begrijpend lezen. Om het lezen ook thuis wat te stimuleren hangt er vanaf volgende week maandag een poster in de klas waarop de kinderen een kruisje mogen zetten als ze een boek thuis uit hebben gelezen en de vragen hebben beantwoord die gaan over de inhoud van het boek. Dit zodat het lezen vlotter gaat, maar ook dat ze goed snappen wat ze hebben gelezen.
  Wanneer ze alle kruisjes hebben gezet, mogen ze op school een kaart uitzoeken.
  Groep 4 en 5 mogen dit bij 5 boeken (omdat de boeken veel dikker zijn dan de boeken van groep 3) en groep 3 bij 10 boeken. Er mogen ook boeken van school worden geleend. Dit kan dan genoteerd worden in het schriftje dat op de boekenkast van groep 3 ligt.  Er kan dan even worden opgeschreven door wie en welk boek is geleend en kan weer worden doorgestreept als het boek weer op school terug is.

  Verjaardag
  Volgende week woensdag, 15 februari, ben ik jarig. Ik vind het altijd erg leuk om dit met de kinderen te vieren. We beginnen de dag gewoon met het lezen en zullen daarna een feestje gaan vieren. De kinderen hoeven dan geen eten en drinken mee voor in de fruitpauze.

  Rapporten

  Het is bijna weer tijd voor het mee naar huis geven van de rapporten, maar is mis er nog een paar. Ik zou ze graag uiterlijk vrijdag 10 februari weer op school willen hebben, zodat ze op tijd mee naar huis kunnen. Alvast bedankt.

  Huiswerk
  Maandag 27 februari wordt er weer een huiswerkblad meegegeven. Deze moet uiterlijk donderdag weer op school zijn ingeleverd.

  Groeten,
  Iris Harmanny

 • Groep 6,7 en 8

  « Groep 6,7 en 8

  Toetsen

  De afgelopen weken hebben we flink ons best mogen doen op alle toetsen. De één vindt het erg leuk, de ander vindt het pittig en weer een ander moet alles uit de tenen halen om door te zetten.

  Het zit er weer op. Bent u nieuwsgierig naar de resultaten? U kunt zelf inloggen in parnassys en de resultaten van uw kind bekijken.

  Volgende week zullen de rapporten meegaan naar huis. Het rapport laat zien, wat al heel goed gaat, maar ook waar eventueel nog leerpunten liggen.

  Project

  Inmiddels hopen we dat u een uitnodiging hebt ontvangen, om volgende week dinsdagmiddag een rondleiding te krijgen door de school.  In iedere groep zullen de leerlingen presentaties geven over het project van de afgelopen 5 weken. U bent van harte welkom, we hopen op een mooie opkomst.

  Werkhouding

  In de groep zijn we aan de slag gegaan met onze werkhouding. We zien dat niet iedereen het huiswerk inlevert, leerlingen zijn hiervoor zelf verantwoordelijk, daarnaast wordt er gemakzuchtig omgegaan met het werk.

  Op school hebben we afgesproken dat iedereen nauwkeurig werkt en zijn werk nakijkt.

  De leerlingen worden zelf verantwoordelijk gemaakt voor hun eigen werk. Kom je er  bij het nakijken achter, dat toch niet alles is goed gegaan. Probeer je eerst zelf je fout te ontdekken en anders vraagt de leerling extra instructie aan de leerkracht voor het desbetreffende onderdeel.

  Het zou mooi zijn als leerlingen thuis ook verantwoordelijk zijn voor bepaalde taken.

  Taal

  Met taal zijn we actief aan de slag gegaan om alle leerdoelen te halen. Zo kunnen wij synoniemen, antoniemen en homoniemen benoemen en herkennen. Daarnaast hebben we ook vele vergelijkingen geleerd. We zijn zo trots als een pauw op alle taaldoelen die we al hebben behaald.

  Komende tijd zullen we opnieuw aandacht geven aan; persoonsvorm, onderwerp, gezegde en lijdend voorwerp.

  Huiswerk:

  Maandag 13 februari: huiswerkblad

  Met vriendelijke groeten,

  Carla Peterson en Metty Koster

 • Overig

  « Activiteit BSO Skippy

   

  In de kerstvakantie hebben we een disco georganiseerd voor alle kinderen.
  Veel kinderen hadden zich opgegeven,  het was erg gezellig.
  We willen dan ook alle kinderen bedanken dat ze met ons het jaar wilden afsluiten.                                                                                                    

  Nog even en dan begint de voorjaarsvakantie weer.
  Ook dan hebben we een activiteit waar alle kinderen zich voor kunnen opgeven.
  Op BSO Skippy gaan we aan het werk met het thema sprookjes.
  Aan de hand van het thema hebben we op
               maandag 20 februari van 14.00 uur tot 15.30 uur
  De Sprookjes Hindernis Quiz met als afsluiter snoephuisjes maken.
                                

   

  Wil je ook meedoen?!
  Opgeven kan tot woensdag 15 februari.
  Stuur een mail naar
  skippy@kinderopvangkaka.nl
  Vermeld je naam, leeftijd en telefoonnummer.
  De kosten  zijn €2.50 per persoon

   

   « Activiteiten hertenkamp

  Overzicht activiteiten Ons Hertenkamp 2017

  Datum

  Activiteit

  Euro p/p

   

   

   

  Vrijdag 6 januari

  Bingo voor volwassenen,  incl. koffie of thee 14:00-16:00

  € 5,-

  Zaterdag 14 januari

  Rondje Harkstede: 13:00-16:00 uur

   

  Woensdag 18 januari

  Kinderactiviteit: 14:00-15:30 uur, incl. limonade en iets lekkers

  € 1,50,-

  Donderdag 26 januari

  Eetcafé: 12:00-14:00 uur

  € 6,-

  Vrijdag 3 februari

  Bingo voor volwassenen,  incl. koffie of thee 14:00-16:00

  € 5,-

  Zaterdag 11 februari

  Repaircafé: 13:00-16:00 uur

   

  Zaterdag 11 februari

  Rondje Harkstede: 13:00-16:00 uur

   

  Woensdag 15 februari

  Kinderactiviteit: 14:00-15:30 uur, incl. limonade en iets lekkers

  € 1,50,-

  Donderdag 23 februari

  Eetcafé: 12:00-14:00 uur

  € 6,-

  Vrijdag 3 maart

  Bingo voor volwassenen,  incl. koffie of thee 14:00-16:00

  € 5,-

  Zaterdag 11 maart

  Rondje Harkstede: 13:00-16:00 uur

   

  Woensdag 15 maart

  Kinderactiviteit: 14:00-15:30 uur, incl. limonade en iets lekkers

  € 1,50,-

  Donderdag 23 maart

  Eetcafé: 12:00-14:00 uur

  € 6,-

  Woensdag 29 maart

  Tweedehands Kleding beurs met tafelverhuur 15:00-20:00 uur

  € 5,- per tafel

  Donderdag 6 april

  Vrijdag 7 april

  Zaterdag 8 april

  Vrolijk Paasstuk maken

  Opgeven t/m 31 maart 6 en 7 april 19:30

  8 april 10:30

  € 15,-

  Vrijdag 7 april

  Bingo voor volwassenen,  incl. koffie of thee 14:00-16:00

  € 5,-

  Zaterdag 8 april

  Rondje Harkstede: 13:00-16:00 uur

   

  Woensdag 19 april

  Kinderactiviteit: 14:00-15:30 uur, incl. limonade en iets lekkers

  € 1,50

  Donderdag 27 april

  Eetcafé: 12:00-14:00 uur

  € 6,-

  Vrijdag 5 mei

  Bingo voor volwassenen,  incl. koffie of thee 14:00-16:00

  € 5,-

  Woensdag 10 mei

  Dinsdag 16 mei

  Donderdag 18 mei

  Bloemen en Baskets : Laat het maar bloeien

  Opgeven t/m 7 mei,  19:30

  € 15,-

  Zaterdag 13 mei

  Rondje Harkstede: 13:00-16:00 uur

   

  Woensdag 17 mei

  Kinderactiviteit: 14:00-15:30 uur, incl. limonade en iets lekkers

  € 1,50

  Donderdag 25 mei

  Eetcafé: 12:00-14:00 uur

  € 6,-

  Vrijdag 2 juni

  Bingo voor volwassenen,  incl. koffie of thee 14:00-16:00

  € 5,-

  Zaterdag 9 juni

  Rondje Harkstede: 13:00-16:00 uur

   

  Woensdag 21 juni

  Kinderactiviteit: 14:00-15:30 uur, incl. limonade en iets lekkers

  € 1,50

  Donderdag 22 juni

  Eetcafé: 12:00-14:00 uur

  € 6,-

  Vrijdag 7 juli

  Bingo voor volwassenen  14:00-16:00

   

  Zaterdag 8 juli

  Rondje Harkstede: 13:00-16:00 uur

   

  Woensdag 19 juli

  Kinderactiviteit: 14:00-15:30 uur, incl. limonade en iets lekkers

  € 1,50

  Zaterdag 12 augustus

  Rondje Harkstede: 13:00-16:00 uur

   

  Zaterdag 9 september

  Rondje Harkstede: 13:00-16:00 uur

   

  Woensdag 20 september

  Kinderactiviteit: 14:00-15:30 uur, incl. limonade en iets lekkers

  € 1,50

  Donderdag 28 september

  Eetcafé: 12:00-14:00 uur

  € 6,-

  Vrijdag 6 oktober

  Bingo voor volwassenen,  incl. koffie of thee 14:00-16:00

  € 5,-

  Woensdag 11 oktober

  Tweedehands Kleding beurs met tafelverhuur 15:00-20:00 uur

  € 5,- per tafel

  Zaterdag 14 oktober

  Rondje Harkstede: 13:00-16:00 uur

   

  Woensdag 18 oktober

  Kinderactiviteit: 14:00-15:30 uur, incl. limonade en iets lekkers

  € 1,50

  Donderdag 26 oktober

  Eetcafé: 12:00-14:00 uur

  € 6,-

  Donderdag 26 oktober

  Dinsdag 31 oktober

  Bloembollenmanden vullen 19:30

  Opgeven t/m 23 oktober 19:30

  25 euro p/p

  Woensdag 1 november

  Zaterdag 4 november

  Bloembollenmanden vullen

  Opgeven t/m 27 oktober 1 november 19:30 4 november 10:30

  25 euro p/p

  Vrijdag 3 november

  Bingo voor volwassenen,  incl. koffie of thee 14:00-16:00

  € 5,-

  Zaterdag 11 november

  Rondje Harkstede: 13:00-16:00 uur

   

  Woensdag 15 november

  Kinderactiviteit: 14:00-15:30 uur, incl. limonade en iets lekkers

  € 1,50

  Donderdag 23 november

  Eetcafé: 12:00-14:00 uur

  € 6,-

  Vrijdag 1 december

  Bingo voor volwassenen,  incl. koffie of thee 14:00-16:00

  € 5,-

  Zaterdag 9 december

  Rondje Harkstede: 13:00-16:00 uur

   

  Donderdag 14 december

  Kerstworkshop 19:30-22:00 uur

  n.n.b.

  Zaterdag 16 december

  Kerstherberg van de Kerstfair

   

  Donderdag 28 december

  Eetcafé: 12:00-14:00 uur

  € 6,-

   

  Elke maandagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur Brei in Haak aan, breicafé voor een ieder die dat leuk vindt.

  Elke dinsdagmiddag van 14:00 tot 15:30 uur Spelletjesmiddag.

  Elke woensdagmiddag en zaterdagmiddag Jeu de Boules, info is verkrijgbaar bij één van de leden.

   

  Giovanni                 29 mei                9 jaar

    

Volg ons ook via Facebook