Laatste nieuws

Hoogtepunten laatste nieuwsbrief

 • Van de directie
  • van de directie

  De eerste weken van 2018 zijn alweer geschiedenis. Ik vind het heerlijk dat we in de middagen weer langer van het licht mogen genieten. Op weg naar de goede kant van het jaar.

  Welkom        

  Na de kerstvakantie is Zoë bij ons op school gekomen. Van harte welkom! We hopen dat Zoë en haar ouders zich snel bij ons thuis zullen voelen en goede jaren bij ons mogen hebben.

  Winterfair     

  Vorige week zijn we begonnen met een mooie Winterfair. Fijn dat er zoveel bezoekers waren. Het was weer gezellig en goed om elkaar te ontmoeten.

  Er waren ook een paar gelukkige prijswinnaars. Zeker bij het rad van fortuin. Ate was zeer onder de indruk van zijn prijs. Chadi heeft het spelletje  ‘Hoeveel spruitjes zitten er in de glazen vaas?’, gewonnen. Er zaten in totaal 175 spruitjes in en Chadi had er 165 opgegeven. Hij heeft inmiddels zijn prijs in ontvangst genomen.

  De pers is ook gesignaleerd en wellicht ziet u binnenkort een foto in ‘t Bokkeblad.

  De PR commissie; Marieke, Hanny en Gerda ontzettend BEDANKT voor de organisatie en al het werk. Fijn dat we ook op deze manier als school kunnen stralen.

  M Cito toetsen         

  De komende weken zullen de M- Cito toetsen worden afgenomen. Het is een soort evaluatiemoment waarbij de vraag kan worden gesteld: Kunnen we aan de resultaten zien, hoe het onderwijs dat het laatste half is gegeven, door de leerlingen is opgenomen? N.a.v. de analyse van de resultaten worden vervolgstappen gezet voor het onderwijs van de komende maanden. Voor leerlingen zijn deze toets-weken best intensief. Wellicht kunt u hierbij rekening houden met voldoende nachtrust.

  Open dag      

  Donderdag 18 januari hebben we een open dag. Donderdag 15 februari is er een open dag en tevens een meeloop dag voor ouders van de Ster. Een mooie gelegenheid om buren, kennissen mee te nemen en een inkijkje te geven.

  Leskracht      

  Afgelopen week is er een school uit Groningen op bezoek geweest. Regelmatig krijgen we verzoeken om ons onderwijs te presenteren. Veel scholen werken nog met traditionele methoden. Een aantal van deze scholen zijn op zoek naar hoe ze het onderwijs meer toekomstgericht kunnen invullen. Via de Ontwerpster van Leskracht komen ze dan bij ons terecht. Voor ons een compliment!

  Vriendelijke groeten,

  Marijke Vogel

   

 • Groep 1 en 2

   «Groep 1,2

  Wij hebben een nieuw meisje in de klas. Zoë is 14 januari vier geworden. Afgelopen maandag heeft ze haar verjaardag in de klas gevierd. Van harte welkom op school Zoë! We hopen dat je je snel thuis voelt bij ons in de klas. We hebben nu al zeventien kinderen in de klas, wat een gezelligheid.

  Bouwen

  Na de kerstvakantie zijn we begonnen met een nieuw thema: bouwen. Wie werken er eigenlijk op een bouwplaats en wat doen deze mensen daar? De metselaar, de timmerman en de schilder, maar ook de architect komen aan bod. Welke machines en gereedschappen zijn op een bouwplaats nodig? De kinderen gaan zelf ook werken met een bouwtekening. Heeft u onze hijskraan in de bouwhoek al gezien? De kinderen kennen ook al een paar onderdelen van een kraan, zoals de giek en het contragewicht. De komende weken gaan we hiermee verder. Onderstaand liedje hebben we geleerd. Het gaat over een klusjesman die alles kan:

  https://www.youtube.com/watch?v=og4MFBqpvE&list=PLrnYVWdixOFbZHaI97_zNThKpzCeqiiRf&index=8

  Letter van de week

  De letter van de week is de m. De m van metselen. De kinderen kennen al veel woorden met de letter m: mama, mond, Max, Marc, map, mes, meneer, mevrouw en nog veel meer. We oefenen met het herkennen van klanken in woorden. Waar hoor je de m vooraan? En waar hoor je de m achteraan? Spelenderwijs doen we allerlei opdrachten met de letter m. Wanneer de kinderen iets mee willen nemen dat begint met de letter m, dan mag dat. De letterkoffer staat op mijn bureau.

  CITO

  De kinderen van groep 2 zijn deze week begonnen met de taaltoets voor kleuters, wanneer deze klaar is volgt de rekentoets. In kleine groepjes ga ik ’s middags met de kinderen aan de slag. De kinderen vinden het wel interessant om te ‘werken’ in een boekje. Groep 1 is in juni aan de beurt.

  Opa’s en oma’s op bezoek

  Vandaag (17 januari) zijn een aantal opa’s en oma’s op bezoek geweest in de klas. De kinderen vinden het erg leuk om te laten zien wat we allemaal doen op school en hoe het gaat bij ons in de klas. Een leuke reactie: ‘als jou oma niet kan komen, mag jij die van mij wel even lenen’. Lief toch?

  Boekenpret

  Elke donderdag gaan de kinderen met juf Jeanet naar de bibliotheek. Er zijn een aantal boeken waarvan de uitleentermijn is verstreken, maar die nog niet zijn ingeleverd. Wilt u thuis even kijken?

  Met vriendelijke groeten,

  Nadie Vredeveld

 • Groep 3 en 4

  «Groep 3,4 

  Maandag 8 januari stonden de schooldeuren weer open en de kinderen kwamen uitgerust en vol verhalen op school.

  Fijn dat de kinderen zo genoten hebben en het nieuwe jaar met frisse moed weer konden beginnen.

  Winterfair
  We kunnen terugkijken op een prachtige middag en avond voor alle kinderen, ouders en belangstellenden.
  Iedereen kon genieten van allerlei spelletjes, muziek en lekkernijen.
  En wat een prachtige en lekkere taarten waren er gebakken, we hebben er allemaal van genoten.
  Wat een werk is hiervoor neergezet door de moeders van de PR geweldig hoor!!

  Nieuw thema tot aan de voorjaarsvakantie is: De geschiedenis op een tijdbalk
  Onze groep begint aan het begin van de tijdbalk te werken nl:  de tijd van jagers en boeren, ook wel prehistorie genoemd. Ook voor de jongste leerlingen is geschiedenis belangrijk, het is meer dan het leren van jaartallen, het lezen van een boek en het begrijpen van de tijdbalk.
  Geschiedenis maken de kinderen zelf door gebruik te maken van verschillende bronnen en samen op onderzoek uit te gaan.
  Maandag 15 januari hebben we dit thema in alle groepen geintroduceerd.
  In het speellokaal hadden we allerlei voorwerpen klaargelegd en de leerlingen mochten kiezen op welke tijdbalk deze voorwerpen pasten.
  Een mooi begin van een prachtig thema.

   

  Cito toetsen
  Volgende week maken we een start met het afnemen van de citotoetsen.
  De leerlingen van groep 3 worden getoetst op: Rekenen, spelling en technisch lezen.
  Groep 4 leerlingen toetst ik op: Rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen.
  De uitslagen van de toetsen krijgen de kinderen mee in hun rapport en kunnen tijdens een spreekavond besproken worden.

   

  Spreekbeurten
  Na de citotoetsen komen de spreekbeurten aan de orde.
  Ik maak een lijst waarin kinderen kunnen aangeven wanneer ze hun spreekbeurt willen houden.
  Van te voren bespreken we waaraan een spreekbeurt moet voldoen en wat hiervoor nodig is.
  De leerlingen mogen zelf het onderwerp bepalen en mogen natuurlijk van alles meenemen van huis wat bij dit onderwerp past.

   

  Huiswerk
  Groep 4 krijgt maandag huiswerk mee en mag vrijdag weer ingeleverd worden.

   

  Juf Maartje
  Juf Maartje onze stagiaire is al enige tijd bij ons in de groep.
  Volgende week dinsdag neemt ze alweer afscheid om haar studiejaar elders af te ronden.
  We bedanken je Maartje voor alle fijne lessen en wensen je alle goeds toe.

  Tot zover het nieuws vanuit onze groep.
  Ik wens alle ouders het alle goeds toe voor dit nieuwe jaar.

  Vriendelijke groet,
  Jannie Noordhof

 • Groep 5 en 6

  «Groep 5 en 6

  Na de kerstvakantie hebben we weer heerlijk op de kussens naar elkaars vakantieverhalen geluisterd. Dit is echt een fijn moment van de week met de groep. De kinderen zijn erg betrokken en stellen elkaar ook vragen om meer van elkaar te weten te komen.

  Ons nieuwe thema

  Afgelopen maandag zijn we met ons nieuwe thema gestart. ‘Een levende tijdlijn’. In de groepen 3 t/m 8 gaan we de komende weken werken over een paar verschillende tijdvakken binnen het domein geschiedenis. In onze groep werken wij over de ‘Grieken en Romeinen’ en over de ’monniken en de ridders’. Een aantal kinderen van groep 4 doet dit project mee met het tijdvak ‘jagers en boeren’ bij juf Jannie. Aan het eind van dit thema zult u een rondleiding krijgen door de verschillende tijdvakken.

  Toetsen

  De periode van toetsen komt er aan. Nu we allemaal goed uitgerust zijn na de vakantie is het tijd om te kijken hoeveel er is geleerd in de eerste periode van dit schooljaar. Volgende week starten we met de Cito’s. Voor beide groepen wordt er getoetst op de onderdelen: lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen.

  Engels

  Elke week hebben we op donderdagmiddag Engels. Het is soms nog best spannend om wat te zeggen in het Engels. Dit durven de kinderen steeds beter. We leren wat nieuwe woorden door een bekend liedje, we zeggen woorden/zinnen na, stellen onszelf voor en werken ook samen aan opdrachten. Ook herhalen we veel woorden die eerder zijn geleerd en dan kom ik er altijd weer achter dat de kinderen best al veel woorden kennen!

  Huiswerk

  Groep 5:

  Maandag 22-1: de tafel van 9

  Vrijdag                     26-1: huiswerkblad mee terug naar school

  Groep 6:

  Maandag 22-1: Engels overhoring

  Vrijdag                     26-1: huiswerkblad mee terug naar school

  Groeten,

  Iris Harmanny

 • Groep 7 en 8

  « Groep 7, 8

  Schrijfopdracht

  Eén van de laatste stelopdrachten van het jaar 2017 was het maken van een menukaart. De start van het nieuwe jaar begint met het schrijven van een uitnodiging voor een feest. 

  De kinderen zijn net als bij de menukaart, creatief aan het schrijven gegaan. 

  De één ziet uitdaging in het schrijven van een Engelse uitnodiging, een ander gaat voor de high-tea en zorgt voor spellingswoorden op niveau, weer een ander let op de formele manier van aanspreken. 

  Elke schrijfopdracht gaat samen met eisen waaraan de opdracht moet voldoen. Dit laatste vinden de kinderen nog wel eens lastig. Als je helemaal opgaat in een creatieve uitnodiging, dan vergeet je nog wel eens dat spelling en zinsbouw de reden is waarom de uitnodiging gemaakt moet worden. 

  Levende tijdlijn

  Deze week zijn we van start gegaan met een nieuw thema ‘de levende tijdlijn’.

  Onze groep gaat werken over het tijdvak “steden en staten” en “ontdekkers en hervormers”.

  We duiken met elkaar de geschiedenis in om meer te weten te komen over deze tijden. Wie was Erasmus eigenlijk? Of kent u de naam Floris V nog?

  Als we de informatie op een rijtje hebben, geven we u graag aan het eind van dit thema een rondleiding door deze twee tijdvakken.

  Energy challenges

  Onze groep 7/8 doet mee aan een uitdaging. In het komende jaar gaan we samen als groep aan de slag met energie. We willen proberen om het energieverbruik te verlagen. 

  De groep heeft hiervoor een aantal kinderen aangewezen, zij zullen de captains zijn bij de aansturing van activiteiten.  Ze hebben al een promotiefilmpje gemaakt.(Deze staat ook op de facebookpagina van onze school). Met dit promotiefilmpje gaan we vrijdag 26 januari naar Hanzaplaza in Groningen. Vanaf 9.30 zal daar de officiële Kick-off van de Challenges zijn. 

  Ons filmpje wordt daar, naast alle andere inzending, getoond aan het publiek. 

  Voor deze kick-off worden we speciaal met de bus opgehaald. We hebben opgegeven dat we met 3 begeleiders heen gaan. Mocht u belangstelling hebben, u kunt altijd vragen of u met ons mee kunt. 

  Musical

  Na de voorjaarsvakantie gaan we starten met de voorbereidingen van de musical die we hopen te spelen in juli 2018. De komende weken staan nog even in het teken van de Cito-toetsen. Daarna gaan we los. 😉

  Met vriendelijke groeten,

  Metty Koster en Rieneke Reitzema

 • Overig

  « zending

  ZOA, het goede doel tijdens de herfstmaanden

  Elke maandag en donderdag is Taliyah Roman de klassen rond geweest met het spaarvarken.  Er is geld opgehaald voor de stichting ZOA voor de overstromingen in Azië. Het opgehaalde bedrag is 126 euro en 29  cent.

  We willen u bedanken dat u hier aan mee heeft gewerkt.

  Namens de telcommissie,

  Marit Boekema en Ellen Tamminga

  Hieronder leest u het bedankje van stichting ZOA

  Bedankt voor je donatie!

  Bedankt voor jouw bijdrage van 126,29! Met jouw gift maak je het werk van ZOA in crisisgebieden mogelijk. 
  Je betrokkenheid stellen wij dan ook bijzonder op prijs.

  KNGF, het nieuwe doel tijdens de wintermaanden

  In de maanden januari, februari en maart willen we het geld wat op maandag en donderdag wordt opgehaald, schenken aan KNGF geleidehonden. 

  We willen naast het inzamelen van geld, ook plastic doppen gaan inzamelen.

  Voor deze plastic doppen krijgt KNGF geleidehonden per kilo een vergoeding. Van de ingezamelde doppen worden plastic pallets gemaakt. 

  Mocht u naast een bijdrage ook met ons mee willen sparen, in het klaslokaal van groep 7/8 is een plastic zak waar de doppen in worden verzameld. Dit mogen doppen zijn van: melk en zuivelpakken, frisdrankflessen, tandpastatubes en van de pot van de pindakaas en pasta. 

  De doppen mogen alleen schoon ingeleverd worden, dit betekent dat de dop schoongespoeld moet zijn. 

   

  «activiteiten hertenkamp

  Overzicht activiteiten Ons Hertenkamp 2018

  Datum

  Activiteit

  Euro p/p

       

  Vrijdag 5 januari

  Bingo voor volwassenen,  incl. koffie of thee 14:00-16:00

  € 5,-

  Zaterdag 13 januari

  Rondje Harkstede: 13:00-16:00 uur

   

  Woensdag 17 januari

  Kinderactiviteit: 14:00-15:30 uur, incl. limonade en iets lekkers

  € 1,50,-

  Donderdag 1 februari

  Eetcafé: 12:00-14:00 uur

  € 6,-

  Vrijdag 2 februari

  Bingo voor volwassenen,  incl. koffie of thee 14:00-16:00

  € 5,-

       

  Zaterdag 10 februari

  Rondje Harkstede: 13:00-16:00 uur

   

  Woensdag 14 februari

  Kinderactiviteit: 14:00-15:30 uur, incl. limonade en iets lekkers

  € 1,50,-

  Donderdag 22 februari

  Eetcafé: 12:00-14:00 uur

  € 6,-

  Vrijdag 2 maart

  Bingo voor volwassenen,  incl. koffie of thee 14:00-16:00

  € 5,-

  Zaterdag 10 maart

  Rondje Harkstede: 13:00-16:00 uur

   

  Woensdag 14 maart

  Kinderactiviteit: 14:00-15:30 uur, incl. limonade en iets lekkers

  € 1,50,-

  Donderdag 22 maart

  Eetcafé: 12:00-14:00 uur

  € 6,-

  Woensdag 28 maart

  Tweedehands Kleding beurs met tafelverhuur 15:00-20:00 uur

  ALLEEN BIJ VOLDOENDE BELANGSTELLING

  € 5,- per tafel

  Vrijdag 6 april

  Vrolijk Paasstuk maken

  € 15,-

  Vrijdag 6 april

  Bingo voor volwassenen,  incl. koffie of thee 14:00-16:00

  € 5,-

  Zaterdag 7 april

  Rondje Harkstede: 13:00-16:00 uur

   

  Woensdag 18 april

  Kinderactiviteit: 14:00-15:30 uur, incl. limonade en iets lekkers

  € 1,50

  Donderdag 26 april

  Eetcafé: 12:00-14:00 uur

  € 6,-

  Vrijdag 4 mei

  Bingo voor volwassenen,  incl. koffie of thee 14:00-16:00

  € 5,-

  Dinsdag 8 mei

  Bloemen en Baskets : Laat het maar bloeien

  Opgeven t/m 7 mei,  19:30

  € 15,-

  Zaterdag 12 mei

  Rondje Harkstede: 13:00-16:00 uur

   

  Woensdag 16 mei

  Kinderactiviteit: 14:00-15:30 uur, incl. limonade en iets lekkers

  € 1,50

  Donderdag 24 mei

  Eetcafé: 12:00-14:00 uur

  € 6,-

  Vrijdag 1 juni

  Bingo voor volwassenen,  incl. koffie of thee 14:00-16:00

  € 5,-

  Zaterdag 9 juni

  Rondje Harkstede: 13:00-16:00 uur

   

  Woensdag 20 juni

  Kinderactiviteit: 14:00-15:30 uur, incl. limonade en iets lekkers

  € 1,50

  Donderdag 21 juni

  Eetcafé: 12:00-14:00 uur

  € 6,-

  Vrijdag 6 juli

  Bingo voor volwassenen  14:00-16:00

   

  Zaterdag 7 juli

  Rondje Harkstede: 13:00-16:00 uur

   

  Woensdag 18 juli

  Kinderactiviteit: 14:00-15:30 uur, incl. limonade en iets lekkers

  € 1,50

  Zaterdag 11 augustus

  Rondje Harkstede: 13:00-16:00 uur

   

  Zaterdag 8 september

  Rondje Harkstede: 13:00-16:00 uur

   

  Woensdag 19 september

  Kinderactiviteit: 14:00-15:30 uur, incl. limonade en iets lekkers

  € 1,50

  Donderdag 27 september

  Eetcafé: 12:00-14:00 uur

  € 6,-

  Vrijdag  5oktober

  Bingo voor volwassenen,  incl. koffie of thee 14:00-16:00

  € 5,-

  Woensdag 10 oktober

  Tweedehands Kleding beurs met tafelverhuur 15:00-20:00 uur

  ALLEEN BIJ VOLDOENDE BELANGSTELLING

  € 5,- per tafel

  Zaterdag 13 oktober

  Rondje Harkstede: 13:00-16:00 uur

   

  Woensdag 17 oktober

  Kinderactiviteit: 14:00-15:30 uur, incl. limonade en iets lekkers

  € 1,50

  Donderdag 25 oktober

  Eetcafé: 12:00-14:00 uur

  € 6,-

  Donderdag 25 en zaterdag 27 okt

  Bloembollenmanden vullen 19:30

  25 euro p/p

       

  Vrijdag 2november

  Bingo voor volwassenen,  incl. koffie of thee 14:00-16:00

  € 5,-

  Zaterdag 10 november

  Rondje Harkstede: 13:00-16:00 uur

   

  Woensdag 14 november

  Kinderactiviteit: 14:00-15:30 uur, incl. limonade en iets lekkers

  € 1,50

  Donderdag 22 november

  Eetcafé: 12:00-14:00 uur

  € 6,-

  Vrijdag 30 november

  Bingo voor volwassenen,  incl. koffie of thee 14:00-16:00

  € 5,-

  Zaterdag 8 december

  Rondje Harkstede: 13:00-16:00 uur

   

  Donderdag 13  december

  Kerstworkshop 19:30-22:00 uur

  n.n.b.

  Zaterdag 15 december

  Kerstherberg van de Kerstfair

   

  Donderdag 20 december

  Eetcafé: 12:00 tot 14.00

  Elke maandagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur Brei in Haak aan, breicafé voor een ieder die dat leuk vindt.

  Elke woensdagmiddag en zaterdagmiddag Jeu de Boules, info is verkrijgbaar bij één van de leden.

  Zou u zich willen opgeven voor het eetcafé en de groen workshops, voor de rest is opgave niet verplicht

  Wij zien u graag bij 1 van onze leuke activiteiten.

Volg ons ook via Facebook