Laatste nieuws

Hoogtepunten laatste nieuwsbrief

 • Van de directie

  « Van de directie

  Inmiddels hebben we de gouden weken er bijna opzitten. Weken waarin we de nadruk hebben gelegd op het vormen van een positieve sfeer in de groep.

  Dit ging vaak met leuke spelletjes of voor leerlingen aantrekkelijke

  werkvormen. Fijn dat er binnen de groepen open en eerlijk met en over elkaar gecommuniceerd kon worden. Communicatie is en blijft hier heel belangrijk. Waar de ene leerling zich terugtrekt bij een opmerking van een mede-leerling, bijt een ander van zich af. Juf Rieneke en juf Metty hebben vorige week een korte cursus gevolgd met betrekking tot het gedrag van leerlingen ten opzichte van elkaar. We vinden het belangrijk dat leerlingen zich veilig en prettig voelen binnen de groep en de school. Dus steken we hier ook als team energie in en willen we ook hier samen elke dag een beetje meer leren.

   

  Kinderboekenweek… Lezen is ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Daarom doen we elk jaar mee met de kinderboekenweek. Dit jaar start de landelijke kinderboekenweek woensdag 5 oktober. Het thema voor dit jaar is ‘ Jong en oud’ . We verwerken dit thema vooral in ons project.

  Binnenkort verwachten we weer een stapel nieuwe leesboeken. Fijn dat we leerlingen op deze manier weer een nieuwe impuls kunnen geven om veel te lezen.

   

  Schoolgruiten – ter herinnering- Dinsdag en donderdag zijn de

  Gruitdagen ( Groente en Fruit) Wilt u uw kinderen dan een stuk fruit of groente meegeven, en dus geen koekjes. Voor leerlingen is het niet fijn als er op deze dagen toch medeleerlingen met een koekje rondlopen.

   

  Studiedag - Woensdag 28 september hebben we met het team van Bedum in de ochtend een workshop Drama gevolgd. We hebben veel ideeën opgedaan om met leerlingen aan e slag te kunnen gaan.

  ‘s Middags hebben we een lezing gevolgd met betrekking tot het gedrag van leerlingen in deze tijd.  Een mooi voorbeeld die ik wil doorgeven: een peuter speelt met blokken, bouwt een toren en de toren valt. Vervolgend barst de peuter in huilen uit. Hoe reageer je daar als ouder op.

  Help je hem gauw de toren te herbouwen, bouw je zelf een nieuwe….?

  Hoe leer je kinderen met tegenslag om te gaan? Hoe kun je ervoor zorgen dat een kind bij zichzelf te rade gaat, ‘ Wat moet ik een volgende keer anders doen?’  Volwassen noemen dit het reflectieve vermogen van de mens.

  We hebben als team een fijne gehad en veel geleerd.

   

  Leerlingenraad- Afgelopen week zijn weer een aantal leerlingen verkozen voor de leerlingenraad. We hebben prachtige beloftes en speeches gehoord. Knap dat leerlingen

  zichzelf zo treffend kunnen presenteren.

  Voor een aantal leerlingen was het ook wel een beetje teleurstellend.

  Ze hadden zich verkiesbaar gesteld en zo gehoopt

  verkozen te worden. Hoe naar voor het moment zelf.

  Ook deze ervaringen helpen bij het volwassen worden.

  Vrijdag 14 oktober zijn de leerlingen vrij i.v.m. een teamdag van het personeel. En daarna is het alweer herfstvakantie.

  Ieder alle goeds gewenst en een fijne vakantie.

   

  Vriendelijke groet,

  Marijke Vogel

   

 • Groep 1,2

   

  «Groep 1,2

   

  Nieuws uit de kleutergroep

  Na zes weken school kunnen de kleuters u vertellen dat ze al helemaal gewend zijn en dat ze met plezier naar school gaan.
  Voor de allerjongsten zijn de dagen best nog vermoeiend maar gelukkig mogen ze af en toe thuis een middag bijkomen.

   

  Kinderboekenweek

  Het thema van de kinderboekenweek “Voor altijd jong”past heel goed bij ons thema waar we schoolbreed aan werken.
  Mijn familie staat in ons thema centraal en daarbij horen natuurlijk onze opa’s en oma’s. (pake en beppe)
  Tijdens het kringgesprek vertellen de kinderen wie er bij hun familie horen en waarom ze zo belangrijk voor hen zijn.
  Het spelen en werken over dit thema is voor kinderen belangrijk om het zich eigen te maken.
  In de huishoek liggen verkleedkleren van opa en oma en ze zijn daar druk bezig met o.a. koekjes bakken voor hun kleinkinderen die op visite komen.
  Binnenkort maken de kinderen een stamboom van hun familie met de foto van opa en oma bovenaan in de boom.

  Tijdens dit thema breng ik de letter O van opa/oma onder de aandacht van de kinderen.
  Sommige kinderen kunnen het woord oma al schrijven. Knap hoor!

   

  Theatervoorstelling
  Donderdag 6 oktober hebben we een theatervoorstelling bij ons op school met als thema: “De (te) gekke oma”.
  We zijn allemaal reuze benieuwd en hebben er veel zin in.

   

  Voorleesopa

  Donderdag 6 oktober komt opa Brander langs in alle groepen en gaat de kinderen voorlezen.
  Opa Brander heeft er zin in en wij natuurlijk ook.

  Dinsdag 4 oktober Dierendag

  Vandaag mochten de kinderen hun liefste dierenknuffel mee naar school vanwege dierendag.
  En deze ochtend hebben we een bezoek gebracht aan de kinderboerderij.

   

  Nieuwe leerling

  Wij heten Olaf Rooke van harte welkom bij ons op school.
  Olaf is al een middag bij ons op bezoek geweest samen met zijn moeder en na de herfstvakantie komt hij echt bij ons in groep 1.
  Wij hopen dat je een fijne tijd bij ons op school mag hebben en dat jij je snel thuis mag voelen op de basisschool De Ster.

  Tot zover het nieuws bij ons uit de groep.

   

  Vriendelijke groet,
  Jannie Noordhof


 • Groep 3, 4 en 5

  « Groep 3,4 en 5


  Nu we al een aantal weken weer op school zijn en ons hebben bezig gehouden met de groepsvorming, is het steeds beter merkbaar dat we aan elkaar gewend raken. We weten nu allemaal hoe we fijn kunnen werken en hoe we kunnen zorgen dat een ander ook fijn kan. Het lukt de kinderen al heel goed om hierbij rekening te houden met elkaar.

  Studiedag
  Vorige week waren de kinderen een heerlijk dagje vrij en hebben wij een studiedag gehad. Een deel van de dag bestond uit ‘drama’. Het was alles behalve een drama, want het was een feestje om er aan mee te mogen doen. We hebben geleerd dat het bij drama veel gaat om het hebben van plezier en dat het een vorm is om jezelf te kunnen uitten, waarbij de basis is dat er goed geluisterd/ opgelet moet worden en dat iedereen respect moet hebben voor elkaar. Het was zo leuk dat we vorige week en deze week al een aantal drama-activiteiten hebben gedaan, waarbij de kinderen zichtbaar genoten.

  Aanstaande donderdag
  Aanstaande donderdag hebben we een aantal bijzonder leuke activiteiten.
  De kinderenboekenweek is gestart en daarom komt een opa van één van de kinderen van de kleuters voorlezen. Na de ochtendpauze zijn de opa’s en oma’s welkom en ‘s middags is er nog een voorstelling van een half uur hier op school over ‘een (te) gekke oma’. Deze voostelling hoort bij de Kinderboekenweek. Kortom, allemaal leuke en bijzondere dingen donderdag!

  Project: jij en ik
  Het project is nog in volle gang. Groep 3 werkt tijdens de Leskrachtlessen in hoeken en de kinderen van groep 4 en 5 zijn deze week een kort onderzoekje gestart. Volgende week is het alweer de laatste week dat we werken over jij en ik.

  Bordsessie
  Elke vrijdagochtend staan we de laatste 10 minuten om het bord heen. We praten dan met elkaar over de dingen die goed gaan en we hebben het met elkaar over of de doelen die we hebben gesteld gelukt zijn. Erg waardevolle momenten zijn dit om even met elkaar stil te staan hoe het loopt in de klas en wat we nog anders kunnen doen.

  Oudergesprekken
  Ik kijk terug op fijne oudergesprekken. Fijn om samen over uw kind te praten en samen dingen te delen.


  De leerlingenraad
  Deze week was de uitslag van de leerlingenraad. Jarnick mag van groep 5 deelnemen aan de leerlingenraad. Gefeliciteerd Jarnick en veel succes!

  Huiswerk
  Maandag 24 oktober wordt er weer een huiswerkblad meegegeven. Donderdag 27 oktober moet dit blad weer op school zijn ingeleverd.

  Groeten,
  Iris Harmanny

 • Groep 6,7 en 8

  « Groep 6,7 en 8

   

  We kunnen nu wel zeggen, dat we het ritme van school en werken alweer aardig te pakken hebben. De één gaat dat wat makkelijker af dan de ander, maar we doen ons best en dat vinden we belangrijk.

   

  Thema:

  We zijn volop bezig met het thema jij en ik. Zo hebben we hierover al een gedicht gemaakt en schrijven we een verhaal met als titel "When I am 80 years old...''. Daarnaast zijn we begonnen met leskracht. We werken in een groepjes zijn op dit moment bezig om een mindmap te maken en deze te presenteren. Het werken in groepjes vraagt best even wat aandacht , maar wat leuk als je de volgende reacties van leerlingen terugkrijgt: "Wow, ons samenwerken ging vandaag echt goed, iedereen deed actief mee" of "Wat kon ik vandaag goed samenwerken in ons groepje". Zichtbaar blije en trotse leerlingen. 

  Ondertussen hebben we ook gesprekken met de groep, hoe ga je om met elkaar? En hoe reageer je op elkaar. Wordt er een keer iets vervelends tegen je gezegd, dan geeft dit jou een bepaald(vervelend) gevoel. Spreek dat gevoel uit, zodat dit voor de ander(en) ook duidelijk is.  Samen nemen we dan de verantwoordelijkheid om dit op te lossen en te  verbeteren. Door leerlingen hier in te coachen, kunnen ze zelf steeds meer        dingen op lossen en dragen ze verantwoordelijkheid voor elkaar.

   

  Voorlezen:

  Elke dag lezen we een stukje voor uit het leuke boek: ''Surpise, het internaat''. Dit is genieten samen en een heerlijk rustmomentje na de pauze. Hieraan koppelen we een 5 -woordendictee, zodat we ondertussen ook op een andere manier bezig zijn met spelling. Leerlingen gaan er fanatiek mee aan de slag, ook als er zo af en toe een pittig woord langs vliegt.

   

  De leerlingenraad:

  De verkiezingscampagne is voorbij en de stemmen zijn geteld. De leerlingenraad van komend schooljaar wordt door de volgende leerlingen vertegenwoordigd:

  Tobias, Daphne, Ennie, Harm- Jan, Senne en Jarnick. We wensen jullie veel succes!

   

  Spreekbeurten:

  Ook de eerste spreekbeurten zijn alweer geweest. Wat is het altijd leuk om hier op de vrijdagmiddag naar te mogen luisteren. 

  Ook de leerkrachten genieten ervan om leerlingen te zien presenteren, wat een talenten.

   

  Huiswerk:

  huiswerkblad vrijdag 7 oktober

  Engels woensdag 26 oktober

   

  Met vriendelijke groeten,

  Rieneke Reitzema en Metty Koster

 • Overig

  « GGD

   

   Ruzies tussen kinderen

  In alle gezinnen komen ruzies voor. Over eigendommen, omdat het ene kind jaloers is op het andere of doordat een stoeipartij uit de hand loopt.

  Ruzies tussen kinderen horen bij het opgroeien. Kinderen moeten leren rekening met elkaar te houden. Maar het is ook belangrijk dat ze voor zichzelf opkomen.

  Ruzies zijn dus niet alleen maar negatief, kinderen kunnen er veel van leren. Toch wordt de sfeer in huis er niet altijd gezelliger van. Vooral als kinderen vaak ruzie maken kan ingrijpen belangrijk zijn. Hieronder leest u hoe u dat kan doen

  Wat kunt u doen?

  Stop de ruzie

  Laat de kinderen om beurten vertellen wat er aan de hand is. Vat dit in uw eigen woorden samen. Trek geen partij en probeer samen een oplossing te vinden.

  Zelf laten oplossen

  U kunt kinderen stimuleren om zelf een oplossing te vinden. Zo leren ze zelf om ruzies op te lossen.

  Afleiden

  De aandacht verschuift van de ruzie naar iets anders. Maken kinderen ruzie tijdens het eten?

  Zeg dan bijvoorbeeld: ”We gaan allemaal vertellen wat we vandaag gedaan hebben.”

  Negeren

  Zeg bijvoorbeeld: ”Ik heb geen zin in dat geruzie, ik kom terug als jullie klaar zijn.“

  Apart zetten

  Doen kinderen elkaar echt pijn dan is het goed om ze allebei even apart te zetten.

  Vijf tot tien minuten is voldoende.

  Zorgen voor minder ruzie

  Ruzies zijn vaak het gevolg van vermoeidheid of verveling. Vaak zie je dat rond het avondeten.

  Haal de kinderen uit elkaar en geef ze een opdrachtje.

  Stel duidelijke regels over het omgaan met elkaars speelgoed.

  Bijvoorbeeld dat ze het eerst moeten vragen.

  Geef complimenten als kinderen leuk met elkaar omgaan.

  Doe af en toe iets leuks met de kinderen, zo leren ze om zonder ruzie met elkaar om te gaan.

   

             

   

   

  Giovanni                 29 mei                9 jaar

    

Volg ons ook via Facebook