Medezeggenschapsraad

De school heeft ook een medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit enkele ouders en enkele personeelsleden. De MR heeft als taak om advies of instemming te geven bij belangrijke beleidsvoornemens.

De namen van de leden van de MR-leden vindt u in de Informatiegids. 

Naast de MR hebben we als school ook een Activiteitencommissie en een PR commissie.


Afdrukken